Khánh Hòa thu hồi đất 5 căn biệt thự di tích tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại

Bất động sản | 17:07:47 26/05/2023

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc thu hồi đất 5 căn biệt thự di tích tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 9.209,4m2 đất 05 căn biệt thự di tích lầu Bảo Đại do Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà thuê đất để làm dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại.

Diện tích đất 05 căn biệt thự di tích này sau khi thu hồi sẽ được giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa có trách nhiệm thu hồi và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án để Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà thực hiện chỉnh lý hồ sơ dự án theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố Nha Trang chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND phường Vĩnh Nguyên giao quyết định này cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà. Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND phường Vĩnh Nguyên tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư phường Vĩnh Nguyên.

UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với UBND phường Vĩnh Nguyên và các đơn vị liên quan xác định cụ thể mốc giới khu đất thu hồi và bàn giao đất cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý theo quy định.

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

TP Hồ Chí Minh

 

  

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vật tư Minh Anh cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam