Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát về giá, chống thất thu thuế trong hoạt động khoáng sản

| 10:01:00 26/05/2023

Nhiều doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu cho rằng, có sự chênh lệch lớn giữa giá vật liệu xây dựng do Sở Tài chính công bố với giá thị trường, thậm chí người mua phải trả tiền mặt với giá cắt cổ mà không có hoá đơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 7114/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát về giá, chống thất thu thuế trong hoạt động khoáng sản và tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng (VLXD) để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng ảnh hưởng đến chi phí xây dựng, tiến độ thi công của nhiều nhà thầu

Thời gian qua, công tác quản lý, giám sát về giá VLXD, kiểm soát về sản lượng khai thác thực tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn bất cập, dẫn đến việc các đơn vị được cấp phép khai thác thao túng thị trường, đẩy giá VLXD liên tục tăng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, một số doanh nghiệp phản ánh phải mua VLXD với giá cao nhưng giá ghi trên hóa đơn lại thấp, không đúng với giá thực tế, thậm chí không có hóa đơn.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, kịp thời phát hiện, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Xây dựng rà soát nhu cầu VLXD để tham mưu và thực hiện các thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng tổ chức công khai các mỏ vật VLXD thông thường được quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và cung cấp danh sách các mỏ (thể hiện vị trí, tọa độ) được quy hoạch các đơn vị liên quan để làm cơ sở rà soát, xây dựng.

Tổ chức khảo sát, điều tra thông tin giá VLXD, tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát giá VLXD trên địa bàn đối với các loại VLXD theo định kỳ hằng tháng, quý. Đối với những loại vật liệu có biến động lớn, phải công bố hàng tháng (hoặc sớm hơn) để các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng được biết, thực hiện…

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá VLXD, đặc biệt là giá vật liệu tại các mỏ đang khai thác để không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, bán với giá cao hơn mức giá đã được công bố; trường hợp phát hiện tình trạng cố tình thông đồng, ép giá cao hơn so với giá đã công bố phải có giải pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không để xảy ra tình trạng mua đi bán lại làm tăng giá, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tình trạng găm hàng, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, làm ảnh hưởng thi công dự án.

Thiên An

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam