Thaiholdings tính phát hành 350 tỷ đồng cổ phiếu để chia cổ tức

Bất động sản | 14:14:10 26/05/2023

Công ty Cổ phần Thaiholdings (Thaiholdings, mã chứng khoán: THD) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10%.

Cụ thể, Thaiholdings dự kiến phát hành 35 triệu cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2-3/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi phát hành cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của Thaiholdings sẽ tăng thêm 350 tỷ đồng, từ 3.500 tỷ đồng lên mức 3.850 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức được áp dụng là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2023, Thaiholdings ghi nhận doanh thu đạt 583 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Thaiholdings báo lãi ròng đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.272 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 358 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 241 tỷ đồng; lần lượt giảm 14 và 20% so với năm 2022. Như vậy sau quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của công ty giảm nhẹ về mức 7.969 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng lên mức 2.504 tỷ; lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn chỉ chưa đầy 30 tỷ đồng, giảm hơn 180%.

Nợ phải trả của Thaiholdings cũng giảm hơn 300 tỷ đồng về mức 1.959 tỷ đồng; gồm hơn 812 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu chạm mức 6.000 tỷ đồng, trong đó công ty vẫn còn 1.610 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 

Anh Mai

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam