Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ rõ loạt sai phạm tại dự án của Tập đoàn Mường Thanh

| 16:55:40 26/05/2023

Căn cứ các quy định có liên quan, đồng thời xét tính chất vụ việc qua kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam xem xét theo thẩm quyền việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê khu đất để xây dựng dự án khu tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ không tổ chức đấu giá đất theo quy định của pháp luật.

Ngày 26/5/2023, Thanh tra Tỉnh Quảng Nam công bố công khai kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng khu đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê đất để thực hiện Dự án Khu tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ Mường Thanh Quảng Nam tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án Khu tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ Mường Thanh Quảng Nam (khu đất số 101 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 62/CN-UBND ngày 16/9/2014 theo tiêu chuẩn 4 sao.

Dự án có quy mô 200 phòng, cao 20 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 28.000m2; khu trung tâm thương mại cao 03 tầng với tổng diện tích sàn 2.500m2; khu cafe, giải khát cao 02 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 1.100m2; công trình dịch vụ thể thao khác.

Tổng mức đầu tư để thực hiện dự án là 490 tỷ đồng, với thời gian hoạt động 50 năm. Dự án khởi công xây dựng vào tháng 9/2014, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động từ tháng 9/2016.

Qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã phát hiện nhiều khuyết điểm liên quan đến dự án nói trên.

Cụ thể, việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê đất đã được giải phóng mặt bằng không qua đấu giá để thực hiện dự án là không đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc xác định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất từ ngày 16/9/2014 đến ngày 16/9/2019 không đủ cơ sở, không có hồ sơ chứng minh, không đúng theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Ngoài ra, việc không thu hồi tiền đền bù giải phóng mặt bằng đã hình thành tài sản cố định số tiền 18.604.067.015 đồng đối với đơn vị thuê đất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh là không đúng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Chưa hết, việc xác định diện tích đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê chưa đúng với diện tích thực tế khu đất (diện tích đất cho thuê lớn hơn diện tích thực tế khu đất là 181,7m2).

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam quản lý xây dựng chưa chặt chẽ (không thanh tra, kiểm tra) để chủ đầu tư xây dựng công trình không đúng theo giấy phép xây dựng đã cấp (chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ Huỳnh Thúc Kháng thực tế là 7,66 m, trong khi giấy phép xây dựng được cấp là 7,95 m).

Từ kết quả thanh tra nói trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị hàng loạt biện pháp xử lý về hành chính đối với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị thu hồi số tiền 18.604.067.015 đồng về chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê đã hình thành tài sản cố định và được quyết toán tại Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND thành phố Tam Kỳ (vốn ngân sách tỉnh 13.145.767.096 đồng, nguồn khai thác quỹ đất thành phố Tam Kỳ 5.458.299.919 đồng) nộp vào ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đã chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam xem xét theo thẩm quyền việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh thuê khu đất để xây dựng dự án khu tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại tại phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ không tổ chức đấu giá đất theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Văn bản số 2785/UBND-NCKS về chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kết luận và kiến nghị xử lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra (theo quy định tại Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ) và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 23/6/2023.

 

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam