Thúc tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định

Bất động sản | 17:04:03 02/06/2023

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định vừa chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư thực hiện Dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định và các dự án Khu tái định.

Ảnh minh họa

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Vân Canh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các Tổ vận động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Định đăng ký nhận tiền, thu dọn cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và di dời mồ mả theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, sớm giao trả mặt bằng cho Nhà đầu tư để triển khai dự án.

Ông Thanh cũng yêu cầu UBND huyện Vân Canh chỉ đạo UBND xã Canh Vinh khẩn trương rà soát, xác nhận nguồn gốc đất đối với các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức (28,06 ha đất ở, đất nông nghiệp) tại khu vực dự án, sớm bàn giao hồ sơ cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng tiến độ đề ra.

Đồng thời, phải khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp đất đai trên địa bạn xã để sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Vân Canh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, thuyết phục 3 doanh nghiệp (Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tâm Phú, Công ty cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Nam Trung Bộ và Công ty cổ phần Pisico - Hà Thanh) sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và giao trả mặt bằng, di dời vào các Khu, Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Trường hợp, các doanh nghiệp nêu trên không đồng thuận, thì hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đảm bảo tính pháp lý để tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam