Hơn 62.800 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 5

| 11:10:00 16/06/2023

TNV - Theo tin từ Cục Việc làm (Bộ Lao động – TBXH), trong tháng 5/2023, cả nước có 62.840 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 4,2% so với tháng 4/2023 (60.321 người) và tăng 19,1% so với cùng kỳ tháng 5/2022 (52.758 người). Đưa tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) từ đầu năm đến nay là 337.432 người, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2022 (340.538 người).

Người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp khai báo tình trạng việc làm (ảnh internet)

Cũng trong tháng 5/2023, các Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tiếp nhận 68.809 hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, tăng 2,4% so với cùng kỳ tháng 4/2023 và tăng 16,7% so với cùng kỳ tháng 5.2022. Đưa tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN từ đầu năm đến nay là 393.377 người, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số người làm việc ở địa phương khác nộp hồ sơ là 17.012 người, chiếm 24,7% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN.

Cũng theo thống kê từ các Trung tâm Dịch vụ việc làm, một số địa phương có tỷ lệ người nộp hồ sơ TCTN tăng nhiều so với cùng kỳ tháng 4/2023 là: Lâm Đồng: 439 người, tăng 94,2% so với cùng kỳ tháng 4/2023 (226 người); Hưng Yên: 850 người, tăng 76,3% so với cùng kỳ tháng 4/2023 (482 người); Ninh Thuận: 260 người, tăng 60,5% so với cùng kỳ tháng 4/2023 (162 người); Phú Yên: 567 người, tăng 50% so với cùng kỳ tháng 4/2023 (378 người); Bình Thuận: 580 người, tăng 43,6% so với cùng kỳ tháng 4/2023 (404 người).

26/63 địa phương có số người nộp hồ sơ hưởng TCTN giảm so với tháng 4/2023, một số địa phương có hồ sơ giảm nhiều như Bình Định, Lai Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long, Sơn La,…

Thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tổng số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 122.131 lượt người, bằng 177,5% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN, tỷ lệ này tăng 19,2% so với tháng 4/2023 và giảm 16,6% so với cùng kỳ tháng 5/2022. Đưa tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm từ đầu năm đến nay là 754.921 lượt người. Trong đó, số người được giới thiệu việc làm trong tháng 5/2023 là 13.683 người, đưa tổng số người được giới thiệu việc làm từ đầu năm đến nay là 74.987 người, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Về trợ cấp thất nghiệp, 28/63 địa phương có số người có quyết định hưởng TCTN giảm so với cùng kỳ tháng 4/2023, trong đó một số địa phương có tỷ lệ số người có quyết định hưởng TCTN giảm nhiều so với cùng kỳ tháng 4/2023 như: Lai Châu, Bình Định, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Quảng Ngãi,… Trong kỳ, số người có quyết định hưởng TCTN với thời hạn hưởng trên 3 tháng là 33.131người, chiếm 52,7% số người có quyết định hưởng TCTN.

Song song với đó, công tác hỗ trợ học nghề được chú trọng. 27/63 địa phương có hỗ trợ học nghề đối với người lao động với số lượng là: 903 người, bằng 1,4% so với số người có quyết định hưởng TCTN (62.840 người), giảm 14,3% so với cùng kỳ tháng 4/2023 (1.054 người) và giảm 11,6% so với cùng kỳ tháng 5/2022 (1.022 người). Đưa tổng số người được trợ cấp học nghề từ đầu năm đến nay là 8.211 người, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2022 (7.219 người).

Cũng theo Cục Việc làm, năm 2023 dự báo thị trường lao động chắc chắn sẽ chịu nhiều rủi ro và thách thức; việc sản xuất, kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương cần phải nắm
bắt tình hình biến động của thị trường lao động, đặc biệt là tình hình sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời có những biện pháp kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động. Chỉ đạo các Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường hoạt động thu thập, cung cấp thông tin, kết nối cung - cầu lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động./.

P/v

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam