Xây dựng đơn giá dịch vụ công lĩnh vực việc làm từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

| 10:10:00 22/06/2023

TNV - Ngày 21/6, Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo về đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm làm sử dụng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh chủ trì hội thảo

Tham dự  hội thảo có ông Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - TB&XH, ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động – TB&XH) cùng đại diện các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Lao động – Xã hội, Sở Lao động - TB&XH, Trung tâm DVVL các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, thực hiện Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp” và Quyết định số 486/QĐ-TTg ban hành về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được giao xây dựng đơn giá dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động sử dụng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

 “Việc xây dựng đơn giá tư vấn, giới thiệu việc làm cần đảm bảo yêu cầu tính đúng, tính đủ các chi phí, đơn giá ban hành phải phù hợp với tính đặc thù của thị trường lao động của các vùng miền và địa phương”, Thứ tưởng Lê Văn Thanh nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, hiện nay, Trung tâm dịch vụ việc làm các địa phương đang thực hiện xây dựng các phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021.

Toàn cảnh hội thảo.

Việc hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp hiện nay được chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước và sẽ dần chuyển đổi sang từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để bảo đảm chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động, theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Điều 54 Luật Việc làm thì người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Từ khi Luật Việc làm có hiệu lực đến nay, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm đạt trên 11,5 triệu lượt, trong đó, khoảng 1,4 triệu lượt người được giới thiệu việc làm. Riêng 5 tháng đầu năm 2023, tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là khoảng 755.000 lượt, trong đó, khoảng 75.000 người được giới thiệu việc làm.

Trước đó, ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1051/QĐ-LĐTBXH quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đối với dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm đối với người lao động.

Các địa phương căn cứ tình hình thực tế để tính hệ số đối với định mức và căn cứ tình hình ngân sách địa phương để xây dựng và ban hành đơn giá thực hiện trên địa bàn. Hiện nay, chưa đến 10 địa phương đã và đang xây dựng đơn giá dịch vụ công lĩnh vực việc làm theo Quyết định này.

Đối với đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là đơn giá áp dụng chung cho toàn quốc, được chi từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Việc tính đơn giá này được căn cứ trên cơ sở khoa học, tính đúng, tính đủ và thực tế của các địa phương để phân chia theo các nhóm đơn giá làm cơ sở thanh toán phí đối với đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Về dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm sử dụng từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm Tào Bằng Huy cho biết, đối tượng sử dụng dịch vụ là người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và đối tượng cung cấp dịch vụ là Trung tâm dịch vụ việc thuộc Sở LĐTBXH các tỉnh thành. Đây là đơn vị có chức năng nhiệm vụ theo quy định pháp luật và có khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ quy định. Về đơn giá dịch vụ, đơn giá dịch vụ tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã được quy định tại phụ lục kèm theo quyết định.

Đối tượng sử dụng dịch vụ là người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng cung cấp dịch vụ là trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và có khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ quy định.

Dự thảo Quyết định cũng nêu quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm. Đồng thời, có đơn giá dịch vụ kèm theo./.

N.H

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam