Ký kết Chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia - Bộ Y tế giai đoạn 2023-2028

Sức khỏe, Truyền thông - Y tế | 10:18:00 13/09/2023

TNV - Vừa qua tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam (CĐYTVN) và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia - Bộ Y tế(TTTTYTQG) đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028.

 PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Phạm Thanh Bình- Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chia sẻ,Chương trình được thực hiênvới mục đích nhằm nâng cao nhận thức vàtăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn góp phần từng bước thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền phát triển đoàn viên và các phong trào nâng cao sức khỏe, ứng dụng trong quản lý hồ sơ nhân sự, chương trình phúc lợi đoàn viên, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử đoàn viên công đoàn ngành Y tế... 

Đồng chí Đỗ Trường Duy – Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia phát biểu tại Lễ ký kết 

Tại Lễ ký kết Đồng chí Đỗ Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia - Bộ Y tế đánh giá cao chương trình phối hợp giữa hai đơn vịđồng thời khẳng định Trung tâm Thông tin y tế Quốc giasẽ đồng hành cùng Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Công đoàn ngành Y tế; cập nhật các phần mềm, bảo vệ an toàn thông tin mạng và duy trì cơ sở dữ liệu của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam; duy trì hệ thống quản lý điều hành, văn bản điện tử cho các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế tỉnh thành/phố kết nối liên thông hệ thống V-Office do Bộ Y tế triển khai.

Tại Lễ ký kết hai bên đã thống nhất cùng phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đoàn viên và người lao động ngành Y tế. Tuyên truyền về an toàn thông tin, thực hiện Luật An ninh mạng, nâng cao nhận thức chuyển đổi số y tế. Cùng nắm bắt thông tin về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của đoàn viên công đoàn và đề xuất chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế. Xây dựng Hệ thống quản lý tổ chức, hoạt động của công đoàn ngành Y tế các cấp và phối hợp triển khai dự án thẻ ngân hàng, tích hợp thẻ đoàn viên, chương trình phúc lợi đoàn viên và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của đoàn viên công đoàn.

Phối hợp xây dựng ứng dụng dành riêng cho đoàn viên công đoàn ngành y tế, bao gồm các chức năng chính như: thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; quản lý thông tin và định danh đoàn viên; đánh giá sự hài lòng của đoàn viên; khảo sát ý kiến của đoàn viên, người lao động. Triển khai, hướng dẫn quản lý, sử dụng chữ ký điện tử đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về giao dịch điện tử. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hội thi về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế, qua đó biểu dương, khen thưởng những đề tài, sáng kiến cải tiến ứng dụng côn nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả của công tác Y tế.

Nguyên tắc phối hợp làm việc là bình đẳng, thống nhất, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi đơn vị, tuân theo quy định của pháp luật. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và tình hình thực tiễn để thực hiện những nội dung. Công đoàn Y tế Việt Nam và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia - Bộ Y tế xây dựng kế hoạch từng năm phối hợp cụ thể trong giai đoạn 2023-2028. Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, xác định các nội dung ưu tiên phối hợp trong năm và giai đoạn tiếp theo. Chủ động đề xuất nội dung, giải pháp triển khai và cam kết thực hiện những hoạt động đã phối hợp hàng năm và trao đổi thông tin thường xuyên để cùng hỗ trợ trong quá trình thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký kết: 

 Lãnh đạo CĐYTVN và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia trao ký kết chương trình

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia trao quà lưu niệm cho CĐYTVN. 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam