Ước tính 4 tháng cuối năm 2023 sẽ có khoảng 103.022 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn

Bất động sản | 18:06:34 18/09/2023

Báo cáo trái phiếu tháng 8/2023 của Hiệp hội Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho biết, theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày công bố thông tin 31/8/2023, có 22 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 8/2023 với tổng giá trị 25.055 tỷ đồng nhưng không có đợt phát hành ra công chúng nào.

Ảnh minh hoạ.

Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 9,4%/năm, kỳ hạn trung bình là 5,7 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 132.358 tỷ đồng, gồm 17 đợt phát hành công chúng trị giá 16.476 tỷ đồng (chiếm 12,4% tổng giá trị phát hành) và 101 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 115.882 tỷ đồng (chiếm 87,6% tổng số). Trong đó, ngành Ngân hàng chiếm đa số với 53,931 tỷ đồng (chiếm 40,7%), theo sau là nhóm Bất động sản với 46,765 tỷ đồng (chiếm 35,3%).

Trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 17.489 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 4 tháng cuối năm 2023, VBMA ước tính sẽ có khoảng 103.022 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Trường Anh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam