Bà Rịa - Vũng Tàu chia nhóm để xử lý 54 dự án chậm triển khai

Ô tô - Xe máy, Bất động sản | 09:12:00 19/09/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 54 dự án chậm triển khai chủ yếu thuộc lĩnh vực nhà ở, khu đô thị; dự án cảng biển, cảng thủy nội địa; các dự án có thuê môi tường rừng…

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng sơ đồ Gantt cho 24 dự án; Sở Xây dựng đã xây dựng sơ đồ Gantt cho 14 dự án thuộc lĩnh vực nhà ở, khu đô thị.

Trong 54 dự án chậm triển khai, có 8 dự án thuộc Ban quản lý các Khu công nghiệp; 14 dự án thuộc Sở Xây dựng; 22 dự án thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Để xử lý các dự án chậm triển khai, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao đã đề xuất, tham mưu các phương án xử lý các dự án theo chuyên ngành thuộc quản lý như: cụ thể hóa lộ trình xử lý bằng phương pháp sơ đồ Gantt cho các dự án; rà soát việc sử dụng đất của các dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; gia hạn tiến độ thực hiện dự án; chấm dứt hoạt động một số dự án…

Song song đó, các cơ quan chức năng cũng chia nhóm các dự án chậm triển khai để thuận tiện hơn trong cách xử lý, bao gồm các nhóm:

Nhóm các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thực hiện thủ tục đầu tư;

Nhóm các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thực hiện thủ tục đầu tư;

Nhóm các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện thủ tục đất đai;

Nhóm các dự án được UBND tỉnh có văn bản ủng hộ chủ trương thực hiện dự án đầu tư hoặc có văn bản thỏa thuận địa điểm dự án, chưa lập thủ tục đất đai, không thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định…

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung bám sát các quy định pháp luật hiện hành để đề xuất phương án xử lý phù hợp; xây dựng quy chế phối hợp trong xử lý các dự án chậm triển khai, nhất là các dự án chậm triển khai đã có quyết định thu hồi của UBND tỉnh…

Tính từ thời điểm lập phương án xử lý dự án năm 2014 đến nay, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã chấm dứt hoạt động 200 dự án, bao gồm 64 dự án trong khu công nghiệp, 63 dự án nhà ở, khu đô thị và 73 dự án khác ngoài khu công nghiệp.

Tỉnh này cũng chấm dứt hiệu lực pháp lý 70 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục theo quy định; giãn tiến độ cho 104 dự án để nhà đầu tư triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

N.Đăng

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam