Quảng Ngãi quy hoạch Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong 2.481ha

Bất động sản | 14:04:25 19/09/2023

Ngày 19/9, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp với các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe và cho ý kiến đối với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong.

Ảnh minh họa

Theo đó, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.481ha, thuộc phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045.

Khu vực lập quy hoạch thuộc địa bàn các xã Tịnh Phong, Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh) và Bình Hiệp (huyện Bình Sơn).

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045; xây dựng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Tịnh Phong trở thành một trong những khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, đồng bộ, gắn kết hài hòa với các khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất; làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

Với nguyên tắc kế thừa cấu trúc khung giao thông chính và các khu chức năng đã được định hướng theo đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Dung Quất đến năm 2045, khung không gian tự nhiên, dân cư và các điều kiện hiện trạng, khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong được phân thành 03 khu chức năng.

3 khu chức năng nói trên gồm, khu vực đô thị- dịch vụ tập trung, khu vực phát triển công nghiệp và khu vực nông nghiệp sinh thái.

Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và đơn vị tư vấn vì trong thời gian ngắn đã hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu, trình UBND tỉnh cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo.

Đơn vị tư vấn đã tuân thủ trình tự thủ tục, bám sát Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045, cơ bản bám sát nhiệm vụ khảo sát lập quy hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt; kịp thời đề xuất các vấn đề phát sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất các nội dung đồ án quy hoạch, đồng thời giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch.

UBND tỉnh Quảng Ngãi lưu ý chủ đầu tư, tư vấn tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, để hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Ông Minh yêu cầu tư vấn nghiên cứu kỹ giải pháp thoát nước, kể cả thoát nước thải và thoát nước mưa, nhất là khu vực 75ha có khu dân cư.

Đồng thời cập nhật vào quy hoạch khu đất dành cho xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục, thể thao. Tư vấn cũng cần nghiên cứu, tính toán hợp lý, bổ sung một phần diện tích đất để tỉnh thực hiện lộ trình di dời Cụm Công nghiệp Tịnh Ấn Tây ra khỏi vị trí hiện tại.

Về kết nối hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu dự họp, rà soát lại việc kết nối hạ tầng trong nội bộ phân khu và giữa phân khu này với các phân khu khác; nghiên cứu lại đối với việc bố trí khu vực Trung tâm Tịnh Phong đảm bảo quy mô dân số, điều kiện hạ tầng để đến năm 2030 Tịnh Phong trở thành thị trấn của huyện Sơn Tịnh.

 

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam