Yêu cầu 3 Sở vào cuộc tổng rà soát dự án bất động sản ở TP.HCM

Bất động sản | 17:40:23 25/09/2023

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về rà soát tổng thể các dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, UBND TP.HCM giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tập trung rà soát, thống kê, phân loại tất cả các khu nhà ở, các dự án đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn qua các thời kỳ từ trước tới nay.

Trong đó, cần tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương đối với việc quản lý các khu nhà ở, các dự án nhà ở trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao rà soát, cung cấp số liệu, danh sách các khu nhà ở, các dự án đầu tư phát triển nhà ở đã và đang thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cung cấp số liệu, danh sách các khu nhà ở, các dự án nhà ở trong giai đoạn thực hiện theo các văn bản của sở ngành, quận huyện và Kiến trúc sư Trưởng thành phố.

Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố để báo cáo HĐND thành phố theo yêu cầu. Trong đó, lưu ý thể hiện rõ được các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện.

Theo UBND TP.HCM, việc rà soát nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở thương mại và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Phương Vy

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam