Mở rộng thành phố Trà Vinh lên đến 2,5 lần gồm huyện Châu Thành, huyện Càng Long

| 11:54:44 28/10/2023

 Sở Xây dựng Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị công bố đồ án Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng) đến năm 2045 với việc mở rộng thành phố Trà Vinh đến huyện Châu Thành, huyện Càng Long.

Cụ thể, phạm vi và ranh giới quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích thành phố Trà Vinh hiện hữu, một phần huyện Châu Thành (bao gồm toàn bộ xã Hòa Thuận; xã Nguyệt Hóa; toàn bộ ấp Trì Phong, ấp Kinh Xáng thuộc xã Hòa Lợi; toàn bộ ấp Ba Se A, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B thuộc xã Lương Hòa) và một phần huyện Càng Long (bao gồm toàn bộ xã Phương Thạnh, xã Đại Phúc, xã Đại Phước) với tổng diện tích gần 16.337ha, diện tích hiện nay là 6.803ha.

Thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh, phát triển theo mô hình đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, sáng tạo, tương tác cao; là trung tâm hành chính, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Trung tâm hành chính: gồm trung tâm hiện hữu nằm tại vị trí lõi trung tâm thành phố Trà Vinh; trung tâm mới, dự kiến hình thành tại xã Nguyệt Hóa. Dự kiến khu vực nội thị gồm các Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và xã Nguyệt Hóa (xã Nguyệt Hóa lên phường). Khu vực ngoại thị dự kiến gồm xã Long Đức (thành phố Trà Vinh), các xã Đại Phước, Đại Phúc, Phương Thạnh (huyện Càng Long) và xã Hòa Thuận (huyện Châu Thành).

Hình thành các khu đô thị mới, gồm: khu đô thị dịch vụ công nghiệp cầu Cổ Chiên; khu đô thị sinh thái dọc sông Láng Thé; khu đô thị sinh thái dọc sông Cổ Chiên; khu đô thị dọc Quốc lộ 60 và các xã: Long Đức, Đại Phước, Đại Phúc, Phương Thạnh, Hòa Thuận.

Quy mô dân số giai đoạn đến năm 2025 khoảng 200.000 người; giai đoạn đến năm 2023 khoảng 242.500 người; đến năm 2045 khoảng 355.500 người.

Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh gồm 5 khu chức năng:

Khu vực 1 - Khu đô thị trung tâm hiện hữu: Bao gồm phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7 với chức năng là trung tâm hành chính tỉnh, thương mại, văn hóa, du lịch dịch vụ, y tế và giáo dục đào tạo. Hình thành đô thị trung tâm xanh, sinh thái, bền vững giữ được bản sắc riêng. Đây là khu chuyển đổi chức năng; khu hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo và xen cài các chức năng mới.

Khu vực 2 - Khu phát triển phía Bắc: Bao gồm xã Đại Phước và xã Long Đức, hình thành khu đô thị công nghiệp, dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp theo mô hình xã nông thôn mới. Là khu đô thị cửa ngõ phía Bắc của thành phố. Với 02 trục đô thị hóa (Quốc lộ 60 và tuyến hành lang ven sông cổ Chiên) và trục hành lang sinh thái sông Ba Si. Động lực phát triển khu đô thị này là khu công nghiệp cổ Chiên và khu công nghiệp Long Đức.

Khu vực 3 - Khu đô thị trung tâm mới: Bao gồm xã Nguyệt Hóa (hiện hữu) và Phường 8 (mở rộng), đây là khu đô thị hành chính mới của thành phố kết hợp với dịch vụ du lịch. Hình thành trung tâm mới của đô thị là khu trung tâm hành chính, thương mại dịch vụ đô thị. Với 2 trục phát triển là đường Huyện 3, Quốc lộ 53 và trục hành lang sinh thái sông Ba Si - Láng Thé. Động lực phát triển khu đô thị này là khu hành chính thành phố, trung tâm thể dục thể thao kết hợp với công viên vui chơi giải trí ven sông cấp vùng và bến xe cấp tỉnh.

Khu vực 4 - Khu phát triển phía Đông: Bao gồm xã Hòa Thuận, Phường 9 (mở rộng), hình thành khu đô thị dịch vụ hậu cần công nghiệp, dịch vụ du lịch kết hợp với phát triển nông nghiệp theo mô hình xã nông thôn mới. Với 03 trục phát triển là Quốc lộ 53, 54 và tuyến hành lang ven sông cổ Chiên. Hình thành cụm công nghiệp tại xã Hòa Thuận tạo động lực phát triển dựa trên trục Tỉnh lộ 915B.

Khu vực 5 - Khu phát triển phía Tây: Bao gồm xã Đại Phúc và xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, hình thành khu đô thị dịch vụ hậu cần công nghiệp kết hợp phát triển nông nghiệp theo mô hình xã nông thôn mới. Với 03 trục phát triển là Quốc lộ 60, 53, đường Huyện 3 và tuyến hành lang sinh thái sông Ba Si - Láng Thé.

N.Đăng

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam