Bình Định: Dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software được tăng vốn lên 2.759 tỷ đồng

Bất động sản | 10:50:32 21/11/2023

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 19/5 vừa qua, tại Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hoà, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Công ty TNHH Phần mềm FPT tổ chức lễ động thổ dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software. 

Theo đó, tên doanh nghiệp thực hiện dự án được điều chỉnh từ Công ty TNHH Phần mềm FPT sang Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn. Diện tích đất sử dụng được điều chỉnh từ khoảng 15,25 ha lên khoảng 17 ha.

Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư của dự án cũng được điều chỉnh từ khoảng 2.000 tỷ đồng lên hơn 2.759 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện khoảng 1.066 tỷ đồng, giai đoạn 2 thực hiện 1.065 tỷ đồng và giai đoạn 3 thực hiện 627 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án là từ quý 4/2021 - quý 2/2032. Trong đó, từ quý 4/2021 - quý 1/2024, thực hiện các thủ tục về quy hoạch xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, xin giấy phép xây dựng. Từ năm 2024 đến năm 2032, thực hiện đầu tư xây dựng.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án theo đúng tiến độ quy định.

Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật (nếu có). Đồng thời, phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm hoàn thành dự án và đi vào hoạt động.

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam