Dự án đường ven biển gần 4.000 tỷ đi qua Hải Phòng, Thái Bình tạm ngừng thi công

, , | 13:49:00 21/11/2023

Dự kiến đến ngày 30.6.2023, dự án phải hoàn thành thi công công trình nhưng đến nay tổng thể dự án mới ước đạt trên 70% khối lượng công việc, bị chậm so với tiến độ. Hiện chủ đầu tư phải tạm ngưng thi công dự án.

Dự án còn nhiều hạng mục dở dang.

Tại Văn bản số 383/BC-UBND, UBND TP.Hải Phòng thông tin, do những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư nên Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Tp.Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Dự án đường ven biển nối Hải Phòng - Thái Bình) chưa thể hoàn thành trong năm 2023.

Khó khăn lớn nhất là những vướng mắc liên quan đến áp dụng quy định về lãi suất vốn vay dẫn đến có sự chênh lệch lớn giữa lãi suất doanh nghiệp dự án phải hạch toán với bên cho vay và lãi suất được quyết toán theo quy định của hợp đồng BOT.

Cụ thể bên cho vay là TPBank (Ngân hàng Thương mại CP Tiên Phong) và CC1 (Tổng công ty Xây dựng Số 1- CTCP).

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc chưa điều chỉnh lãi suất vốn vay dẫn đến rủi ro rất lớn cho chủ đầu tư. Vì thế, chủ đầu tư Dự án đường ven biển nối Hải Phòng - Thái Bình đã có Văn bản số 150/HPRC-DA về việc dừng thực hiện Hợp đồng BOT số 68/HĐ.BOT cho đến khi các bên thương thảo, đàm phán điều chỉnh lãi suất vốn vay, nguyên tắc xác định vốn vay.

Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan của địa phương, UBND TP.Hải Phòng đã có Văn bản số 2482/UBND-GT báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh lãi suất vốn vay Hợp đồng BOT Dự án đường ven biển nối Hải Phòng - Thái Bình theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 và Khoản 3, Điều 26 Thông tư số 88/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hiện nhà đầu tư đang rà soát, xác định chính xác, cụ thể thời gian hoàn thành của dự án.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình được thực hiện theo hình thức đối tác công tư.

Dự án đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt quy mô đầu tư xây dựng với điểm đầu tại tại nút giao đường tỉnh 353 khu vực ngã ba Đồng Nẻo (Km11+800 tỉnh lộ 353) thuộc quận Đồ Sơn và điểm cuối trên Quốc lộ 37 mới (đang thi công, Km2+384,15), khớp nối với đoạn tuyến thuộc Dự án đường ven biển qua địa bàn tỉnh Thái Bình (thuộc địa phận huyện Thái Thụy).

Theo đó, tổng chiều dài tuyến của dự án là 29,7km, trong đó, đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng là 20,782km và đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình là 8,925km. Thời gian thực hiện là 25 năm 6 tháng (gồm cả thời gian xây dựng và thời gian kinh doanh khai thác).

Nhà đầu tư là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Số 1- CTCP (CC1) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bùi Vũ. Doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Đầu tư đường ven biển Hải Phòng.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.768,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện là Nhà đầu tư huy động vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ, thu hồi vốn thông qua thu phí.

Khiêm Phạm

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam