Novaland muốn đổi kế hoạch phát hành gần 3 tỷ cổ phiếu

Bất động sản | 11:12:29 21/11/2023

Ngày 30/11 tới, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cũng như phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó.

Công ty CP Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán NVL) vừa thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, vào ngày 30/11 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cũng như phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó. Tuy nhiên, phương án thay đổi cụ thể chưa được Novaland công bố.

Ngoài ra công ty còn lấy ý kiến về khung thỏa thuận về việc bồi hoàn cho bên đảm bảo. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ ngày 13/12 đến hết 22/12.

Novaland xin ý kiến cổ đông đổi kế hoạch phát hành gần 3 tỷ cổ phiếu

Hồi tháng 3/2023, cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu, số tiền thu về không dưới 9.750 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của công ty. Cụ thể, Novaland dự kiến góp vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của tập đoàn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và khoản phải nộp nhà nước và bổ sung vốn lưu động.

Bên cạnh đó đó, Novaland còn dự kiến phát hành 1,95 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 100% cho cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán cũng sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được tối thiểu là 19.501 tỷ đồng sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.

Ngoài ra, Novaland cũng còn có phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành.

Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt sẽ là người được quyền mua ESOP. Giá chào bán cũng không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Trên thị trường, từ đầu tháng 11 đến nay cổ phiếu NVL đã có nhịp hồi từ vùng 13.000 đồng/cổ phiếu lên 16.200 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 20/11).

Diệu Trang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam