Thủ tướng chỉ đạo “nóng” về nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm tại Cần Thơ, Sóc Trăng

Bất động sản | 09:13:14 21/11/2023

Về kiến nghị hỗ trợ nguồn vật liệu cát san lấp cho các dự án trọng điểm trên địa bàn TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu UBND các tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để giao mỏ cho các nhà thầu khai thác, chậm nhất trong năm 2023.

Ngày 20/11, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9082/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng tại buổi làm việc của Chủ tịch Quốc hội.

Bổ sung nguồn vật liệu cát san lấp cho các dự án trọng điểm tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng chỉ đạo bổ sung nguồn vật liệu cát san lấp cho các dự án trọng điểm tại Cần Thơ

Về hỗ trợ nguồn vật liệu cát san lấp cho các dự án trọng điểm về giao thông và các công trình trọng điểm khác đang triển khai trên địa bàn TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo UBND tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để giao mỏ cho các nhà thầu khai thác chậm nhất trong năm 2023, tuân thủ cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công điện số 794/CĐ-TTg ngày 12/9/2023) về việc nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền cho các dự án hạ tầng giao thông và công trình xây dựng khác.

Về việc hoàn thành thủ tục và bàn giao đất quốc phòng cho TP Cần Thơ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và UBND TP Cần Thơ khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2023.

Bộ GTVT hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với UBND TP Cần Thơ trong việc thực hiện xã hội hóa nghiên cứu chuyên sâu về dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu. Định hướng tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện dự án; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá sản phẩm tận thu của dự án.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện Đề án chung về định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 148/TB-VPCP ngày 23/8/2023.

Sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền thông qua, Bộ GTVT hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương có liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không, huy động nguồn vốn xã hội đầu tư phát triển theo quy hoạch.

Khai thác cát biển theo cơ chế đặc thù để làm vật liệu san lấp tại Sóc Trăng

Về việc tỉnh Sóc Trăng thực hiện một số cơ chế đặc thù trong khai thác cát biển, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đánh giá toàn diện tác động môi trường, đặc biệt là sự ổn định của đới bờ biển, nguy cơ gây xói lở bờ biển… để có cơ sở xem xét việc khai thác cát biển làm vật liệu xây dựng hạ tầng. Trong đó, có việc san lấp khu logistics diện tích 4000 ha thuộc dự án cảng Trần Đề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2023.

Về hỗ trợ vốn đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng, gồm tuyến đê chắn sóng, nạo vét, thiết lập tuyến luồng hàng hải, vùng trả đón hoa tiêu của dự án cảng Trần Đề, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Sóc Trăng làm rõ khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa và năng lực của nhà đầu tư, đề xuất phương án đầu tư, trong đó ưu tiên huy động nguồn vốn xã hội hóa.

Theo đó, nguồn vốn đầu tư công hỗ trợ thực hiện dự án cảng Trần Đề sẽ được xem xét khi đã rõ phương án xã hội hóa, nhà đầu tư, khả năng cân đối của ngân sách Trung ương và địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2023.

Về kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan rà soát các chính sách hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất các chính sách khuyến khích phát triển văn hóa xã hội và du lịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2023.

Về ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 6503/VPCP-NN ngày 23/8/2023.

Về ban hành chính sách đầu tư hỗ trợ đặc biệt cho các tỉnh sản xuất nông nghiệp, tạo sự cân bằng giữa các tỉnh trong khu vực và trong cả nước; sớm phê duyệt quy hoạch nông nghiệp đồng bộ với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, tập trung nguồn lực phát triển và cơ cấu sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiên cứu, tổng hợp các kiến nghị nêu trên trong quá trình hoàn thiện quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực nông nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thiên An

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam