Bổ sung gần 967 tỷ đồng cho dự án tái định cư sân bay Long Thành

Bất động sản | 11:24:59 29/11/2023

Dự án thu hồi, bồi thường, tái định cư sân bay Long Thành được đồng ý kéo dài tới hết 2024. Đồng thời bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án.

Sáng 29/11, với gần 96,6% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15.

Kéo dài thời gian thu hồi đất, bồi thường sân bay Long Thành đến năm 2024

Trong đó đồng ý cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến hết năm 2024.

Đồng thời bổ sung 966,749 tỷ đồng từ dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết kỳ họp 6, sáng 29/11. Ảnh: Quốc hội

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết một số ý kiến đề nghị bổ sung tại dự thảo nghị quyết các nội dung.

Cụ thể, dự án tái định cư sân bay Long Thành nếu không sử dụng hết vốn có thể phân bổ cho các dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác.

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay các ý kiến nêu trên là nội dung mới, Chính phủ không đề nghị trong các tờ trình chính thức báo cáo Quốc hội và Quốc hội cũng không thảo luận về nội dung này, vì vậy chưa có cơ sở đưa vào dự thảo Nghị quyết.

Bên cạnh đó, nội dung kiến nghị của đại biểu là việc điều chỉnh phạm vi dự án, thuộc thẩm quyền của người quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

Sân bay Long Thành công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng 336.630 tỷ đồng (16 tỷ USD), trong đó 34% cho giai đoạn một.

Theo kế hoạch đầu tư công 2020, dự án này được phân bổ hơn 22.855 tỷ đồng, nhưng tới cuối 2022 chưa giải ngân hết. Chính phủ trình Quốc hội cho phép kéo dài thời gian hơn giải ngân hơn 2.510 tỷ đồng tới hết năm 2024 để hoàn thành dự án.

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT)

Cũng theo nghị quyết kỳ họp 6, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại nghị quyết 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 1/1 đến 30/62024.

Giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (giảm còn 8%).

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ là viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 15.

Quốc hội cũng cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết ngày 31/12/2024. Quốc hội cho phép chuyển nguồn gần 2.910 tỷ đồng nguồn tăng thu, giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương 2021 để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động sang năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện dự án đầu tư.

Diệu Trang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam