Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

Thời sự | 19:00:00 07/12/2023

TNV - Sáng ngày 7/12, tại Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người.

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác thông tin, truyền thông đối ngoại về quyền con người đang bị đặt trước nhiều thách thức khi thế giới, khu vực có nhiều biến động; đời sống của người dân trong nước dù đã có cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong khi đó, lợi dụng tình hình khó khăn, các đối tượng cơ hội chính trị, các thế lực thù địch trong và ngoài nước xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trong nước, phủ nhận các thành tựu và nỗ lực của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

 Muốn làm tốt công tác thông tin, truyền thông đối ngoại về quyền con người trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen như vậy thì cần chú trọng vào những khâu nào là câu hỏi chung đặt ra cho 280 đại biểu là cán bộ các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của 26 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại hội nghị tập huấn, các báo cáo viên đã đi sâu phân tích tình hình trong nước và quốc tế; chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại về quyền con người; cập nhật tình hình thế giới, khu vực; thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại về quyền con người, công tác truyền thông chính sách; cập nhật tình hình và yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, Hòa Bình là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế và xã hội còn nhiều khó khăn, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Chương mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người tại Hòa Bình.

Đây là cơ hội cho cán bộ, đảng viên và thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Hòa Bình được giao lưu, học hỏi nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại về quyền con người, công tác truyền thông chính sách; cập nhật tình hình và yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010-2020 là một văn bản quan trọng, đến nay vẫn còn nhiều giá trị.

Tuy nhiên, trong bối cảnh, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, công tác truyền thông, thông tin đối ngoại cần phải có sự thay đổi nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và đáp ứng tình hình mới.

Nhìn nhận về vấn đề này, Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị đã thể hiện tinh thần mới, quan điểm mới của Đảng ta về công tác thông tin đối ngoại, cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền, thông tin đối ngoại về quyền con người.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, Bộ Công an phát biểu

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ đã cập nhật tình hình và kết quả của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người đến cán bộ thông tin đối ngoại của 26 tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính cung cấp thông tin về một số hoạt động chống phá của các thế lực thù địch diễn ra trong thời gian qua và lưu ý các đại biểu cần nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu xấu, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Hội nghị hôm nay là hội nghị tập huấn thứ 3 trong năm nay triển khai Đề án 1079/QĐ-TTg truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trong đó tiếp tục khẳng định quan điểm trong công tác thông tin, truyền thông về quyền con người là “lấy xây để chống, trong đó xây là chính” tới các lực lượng làm công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại các tỉnh, thành.

Các đại biểu và báo cáo viên dự hội nghị tập huấn

Trong khuôn khổ các hoạt động liên quan, từ ngày 4-12 đến 8-12, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ đã tổ chức chuyến đi thực tế cho hàng chục cơ quan báo chí để tìm hiểu thực tế tại nhiều xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình để tìm hiểu các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; tình hình an ninh trật tự tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tìm hiểu vai trò phụ nữ người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa theo các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Hằng Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam