Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”

Giáo dục, Công nghệ | 15:07:00 08/12/2023

TNV - Hội thảo là diễn đàn trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số trong đào tạo và quản trị cơ sở giáo dục đại học tại một số cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội.

Tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó giáo dục và đào tạo là một trong tám lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện.  Với bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như hiện nay, việc chuyển đổi số trong giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nên những công dân Việt Nam có kiến thức, kỹ năng trở thành công dân toàn cầu. Chính vì vậy, chuyển đổi số được ngành giáo dục và đào tạo xác định là khâu đột phá, là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, quan trọng hơn là góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo cơ hội lớn để hội nhập quốc tế.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cung cấp nguồn cán bộ có chất lượng cao cho Đoàn Thanh niên và hệ thống chính trị cả nước; là cơ sở nghiên cứu khoa học có uy tín trong cả nước về lĩnh vực thanh niên và khoa học lãnh đạo thanh thiếu niên. Với nhiệm vụ trang bị cho Thanh niên những kiến thức cơ bản về khoa học công nghệ đặc biệt là chuyển đổi số, để tiếp thu, học hỏi được những kinh nghiệm quý báu của các nhà khoa học, các cơ sở giáo dục đại học và những doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Trên cơ sở đáng giá thực trạng chuyển đổi số trong đào tạo và quản trị cơ sở giáo dục đại học ở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nhằm đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Phổ biến tới lãnh đạo và cán bộ các đơn vị quan điểm, chủ trương chuyển đổi số; hiểu được từng nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện chuyển đổi số.

Ngày 9 tháng 12 năm 2023, tại Hà Nội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp chuyển đổi số tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam”.

Chủ đề Hội thảo khoa học tập trung ở một số nội dung như sau:

Một là, phổ biến quan điểm, chủ trương chuyển đổi số trong giáo dục; Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số trường đại học hiện nay

Hai là, đánh giá thực trạng chuyển đổi số tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Ba là, tìm hiểu về chuyển đổi số, chuyển đổi số trong giáo dục bằng những công việc, nhiệm vụ, biện pháp cụ thể

Bốn là, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục của một số cơ sở giáo dục đại học, và một số doanh nghiệp.

Hình thức Hội thảo: kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số trong đào tạo và quản trị cơ sở giáo dục đại học tại một số cơ sở giáo dục đại học tại Hà Nội. Hội thảo khoa học có 23 bài tham luận, gần 300 trang là những bài viết rất sâu sắc, chất lượng cao của các nhà khoa học đến từ Viện công nghệ thông tin đại học Quốc Gia Hà nội, Đại học Công nghệ - đại học Quốc gia Hà Nội, Viện đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN, Viện chiến lược chuyển đổi số, Đại học CMC, Đại học Đại Nam, phòng Công nghệ Giáo dục và Nhân lực Số - Cục CNTT, Đại học Sư phạm Hà nội, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Học viện Phụ nữ, Đại học Phenikaa. Đồng thời, đến tham dự Hội thảo còn có một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đến tham dự, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số.

 P.V

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam