Vĩnh Phúc : Giải ngân 100 tỷ đồng cho gần 600 hộ tại các làng thực hiện "Làng văn hoá kiểu mẫu"

Thời sự, Xã hội | 09:46:00 11/12/2023

TNV - Tính đến hết tháng 11/2023, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Vĩnh Phúc (gọi tắt NHCSXH Vĩnh Phúc) đã thực hiện giải ngân cho vay đến các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện tại các làng thực hiện "Làng văn hoá kiểu mẫu" với số tiền 100 tỷ đồng/kế hoạch 100 tỷ đồng, góp phần thực hiện đạt kết quả Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với mục tiêu để "Mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển ".

 Ông Tạ Ngọc Thảo (Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Vĩnh Phúc) dự rà soát, bình xét cho vay vốn tại “Làng văn hóa kiểu mẫu” xã Tam Quan, huyện Tam Đảo.

Theo ông Tạ Ngọc Thảo (Giám đốc NHCSXH Vĩnh Phúc), thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, ngay từ đầu năm 2023 NHCSXH Vĩnh Phúc đã chủ động tham mưu xây dựng cơ chế và tổ chức, triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh đến các hộ gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện tại các làng thực hiện "Làng văn hóa kiểu mẫu'' trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tính đến 30/11/2023, 100% các huyện, thành phố trong tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện giải ngân cho vay đến 568 hộ gia đình tại các làng thực hiện "Làng văn hoá kiểu mẫu" với số tiền 100 tỷ đồng/kế hoạch 100 tỷ đồng và thực hiện kiểm tra sau khi cho vay đối với 100% khoản vay trên, nhằm khuyến khích các hộ gia đình phát triển dịch vụ, du lịch, sản phẩm truyền thống địa phương… qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng "Làng văn hoá kiểu mẫu" trên quê hương.

Hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi cho bà con phát triển sản xuất kinh doanh

Bên cạnh nguồn vốn Trung ương, với mục đích hỗ trợ tối đa cho bà con nguồn vốn ưu đãi đưa vào phát triển sản xuất kinh doanh, năm 2023 UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chuyển bổ sung nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để cho vay với số tiền 200 tỷ đồng, đồng thời 100% UBND cấp huyện cũng chuyển bổ sung 45 tỷ đồng nguồn vốn cho vay ưu đãi, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được giao – ông Thảo cho biết.

Nhờ vậy đến 30/11/2023, NHCSXH Vĩnh Phúc đã thực hiện cho vay 1.255.712 triệu đồng với 23.148 lượt khách hàng được vay vốn, ước doanh số cho vay năm 2023 đạt 1.345.000 triệu đồng với 25.000 lượt khách hàng được vay vốn.

Tổng dư nợ ước đến 31/12/2023 đạt 4.504.318 triệu đồng, tăng 783.013 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,63% kế hoạch tăng trưởng ; trong đó dư nợ nguồn vốn trung ương 3.577.379 triệu đồng, tăng 511.081 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,69% kế hoạch tăng trưởng; dư nợ nguồn vốn địa phương 926.939 triệu đồng, tăng 271.932 triệu đồng so với đầu năm, đạt 99,51% kế hoạch tăng trưởng. 

 Chi nhánh NHCSXH Vĩnh Phúc  giải ngân cho vay tại Điểm giao dịch phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên.

Riêng năm 2023, dư nợ ước đạt 473.476 triệu đồng của 04 chương trình tín dụng gồm: 102.258 triệu đồng cho vay Nhà ở xã hội; 360.000 triệu đồng cho vay Hỗ trợ việc làm và mở rộng việc làm; 6.934 triệu đồng cho vay Học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến; 4.284 triệu đồng cho vay Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đáng chú ý, nợ quá hạn và nợ khoanh đến 30/11/2023 là 7.499 triệu đồng, ước đến 31/12/2023 là 7.387 triệu đồng, giảm 214 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó nợ quá hạn ước đến 31/12/2023 là 6.4 00 triệu đồng, giảm 291 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ nợ quá hạn 0,14%/ tổng dư nợ.

Hoạt động của 2.214 Tổ TK&VV trong toàn tỉnh có chuyến biến tích cực : đến 30/11/2023 tỷ lệ tổ tốt, khá tăng; tổ trung bình và yếu giảm. Cụ thể : Tổ xếp loại tốt, khá chiếm 98,69%; Tổ xếp loại trung bình, chiếm 1,26% (giảm 1% so đầu năm); Tổ xếp loại yếu, chiếm 0,05% - vị Giám đốc NHCSXH Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Phấn đấu hoàn thành giải ngân cho vay đối với người chấp hành xong phạt tù

Đặc biệt, tổng thu nghiệp vụ năm 2023 ước đạt 330.498 triệu đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu lãi cho vay là 329.915 triệu đồng, chiếm 99,82% tổng thu; tổng chi nghiệp vụ ước đạt 145.410 triệu đồng, tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, chi nhánh NHCSXH Vĩnh Phúc liên tục duy trì đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua hàng quý trong trong toàn hệ thống NHCSXH.

ãnh đạo NHCSXH tỉnh kiểm tra thông tin hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở.

Hoạt động giao dịch tại 136/136 xã, phường, thị trấn trong tỉnh ngày càng ổn định và đi vào nề nếp hiệu quả, luôn được nhân dân, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, ban ngành đánh giá cao, kết quả đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động giao dịch xã toàn Chi nhánh xếp loại Tốt.

Chất lượng tín dụng cấp xã, huyện và Chi nhánh được nâng lên rõ rệt. Đến 30/11/2023 có 135/136 xã, phường, thị trấn được chấm điểm tín dụng chính sách cấp xã đều xếp loại tốt, khá, không có xã xếp loại trung bình – yếu; duy trì 9/9 đơn vị cấp huyện có điểm chất lượng tín dụng đạt loại tốt; điểm chất lượng tín dụng toàn Chi nhánh đạt 98,3 điểm, tăng 0,50 điểm so đầu năm – Giám đốc Tạ Ngọc Thảo phấn khởi nói. 

Ngoài ra, thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính Phủ về cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh phúc đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 24/10/2023 về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính Phủ để triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo cán bộ toàn chi nhánh nghiên cứu văn bản, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến rộng rãi để người dân đều nắm bắt được chính sách vay vốn.

Kết quả đến hết ngày 04/12/2023, Chi nhánh đã giải ngân được 2.140 triệu đồng/ kế hoạch giao là 2.500 triệu đồng, hoàn thành 85,6% kế hoạch giao; số vốn còn tồn là 360 triệu đồng, Chi nhánh đã có hồ sơ giải ngân và đến ngày giao dịch tại điểm giao dịch xã sẽ thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Đảm bảo đến 31/12/2023 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch được giao - ông Nguyễn Đức Hạnh (Phó Giám đốc NHCSXH Vĩnh Phúc) thông tin thêm và khẳng định.

 

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam