100% giảng viên đại học được bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ

Giáo dục | 08:20:00 26/01/2024

Ngành giáo dục phấn đấu đến năm 2030 có 100% số giảng viên đại học được bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Đến năm 2030 toàn bộ giảng viên được nâng cao năng lực ngoại ngữ

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ tiến sĩ đạt gần 32,5%, tăng hơn 17% so với năm 2022. Tỷ lệ giảng viên có học hàm giáo sư là 0,77%, tỷ lệ giảng viên có học hàm phó giáo sư là 6%.

Báo cáo về việc thực hiện Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030”, Bộ GD&ĐT cho biết, tính đến hết năm 2023, 2 đề án đã góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc triển khai các đề án cũng được ngành GD&ĐT, trong đó có các cơ sở giáo dục đại học xác định là giải pháp trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Toàn ngành đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao năng lực ngoại ngữ cho toàn bộ giảng viên; đồng thời chú trọng phát triển năng lực của giảng viên về phát triển chương trình đào tạo, giảng dạy theo phương pháp hiện đại, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin.

Linh Anh/Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam