Cửa khẩu Cảng Hải Phòng bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 10:43:00 16/02/2024

TNV - Trong những năm quaBiên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp cơ bản, đồng bộ, linh hoạt, chặt chẽ về an ninh - quốc phòng trong cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS).

Đặc biệt là đối với công tác kiểm soát XNC qua Cổng thông tin điện tử Biên phòng và Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia, cấp các loại giấy phép và quản lý đối tượng nghiệp vụ, đối tượng cấm xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cảng Hải Phòng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia biển, đảo, hải cảng của Thành phố trong tình hình mới, song vẫn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực Hải Phòng.

Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát XNC, bảo vệ chủ quyền ANQG, giữ gìn ANTT, ATXH tại cửa khẩu cảng biển Hải Phòng là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT của Thành phố.  Để hào thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian qua Biên phòng cửa khẩu (BPCK)cảng thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác kiểm soát XNC toàn diện trên tất cả các mặt công tác như: thủ tục biên phòng, cấp giấy phép và kiểm tra, giám sát biên phòng.Qua đó đã thực hiện cắt giảm các bản khai không cần thiết trong thành phần hồ sơ thủ tục biên phòng (đã cắt giảm từ 09 loại xuống còn 05 loại);và triển khai thực hiện thủ tục biên phòng điện tử theo Cơ chế một cửa quốc gia (mức độ 4)... Đồng thời, tích cực nghiên cứu đổi mới quy trình công tác, lề lối, tác phong làm việc, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục biên phòng đối với một chuyến tàu (từ 60 phút đến 90 phút nay xuống còn khoảng từ 05 phút đến 10 phút. Cùng với đó chuyển đổi phương thức kiểm tra, giám sát trực tiếp tại tàu thuyền sang phương thức kiểm tra, giám sát gián tiếp theo khu vực, kiểm tra, giám sát tại cổng cảng, kiểm tra, giám sát bằng phương tiện kỹ thuật (hệ thống camera quan sát), kết hợp với biện pháp tuần tra, kiểm soát cơ động, đã tránh gây phiền hà cho phía tàu và phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế của Bộ Quốc phòng (trước đây, đối với 01 tàu nước ngoài neo đậu tại cảng, thường bố trí 01 - 02 nhân viên kiểm tra, giám sát trực tiếp tại tàu; thực hiện kiểm tra, giám sát theo khu vực chỉ cần 01 nhân viên có thể đảm nhiệm từ 02 đến 03 tàu). Triển khai thực hiện xác thực chữ ký số trên văn bản xét duyệt nhân sự điện tử của Bộ Công an theo đúng hướng dẫn của Cục Cửa khẩu/Bộ Tư lệnh.

Qua thực tế đãcắt giảm toàn bộ thời gian chờ hoàn thành thủ tục của phương tiện (thủ tục biên phòng được hoàn thành trước khi tàu đến cảng), rút ngắn thời gian KTGS, tinh giản được biên chế, tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cảng; tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chờ kết quả của người làm thủ tục, tiết kiệm chi phí neo đậu, bến bãi, hao mòn máy móc phương tiện, giải phóng tàu nhanh, giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa công năng của cầu, bến cảng.Thời gian quadã thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cho 25.003 lượt chuyến tàu; cấp giấy phép đi bờ cho 8.323 thuyền viên, 2.389 lượt phương tiện cặp mạn, 5.666 giấy phép xuống tàu; kiểm tra, giám sát 4.266 lượt thuyền viên đi bờ, 166.029 lượt người lên, xuống tàu làm việc, 2.389 lượt phương tiện cặp mạn . Đặc biệt 100% thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý biên giới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng công bố tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 (37 thủ tục) và số điện thoại đường dây nóng được niêm yết công khai theo quy định tại trụ sở Cảng vụ hàng hải, Ban Chỉ huy BPCK cảng, các Trạm BPCK cảng, tạo điều kiện cho nhân dân và các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và phản ánh, kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Để làm tốt công tác nàyBan Chỉ huy BPCK cảng đã đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ chiến sỹ.Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác cửa khẩu, an ninh, an thoàn thông tin mạng máy tính do cấp trên tôt chức. Thường xuyên tổ chức tập huấn cho CBCS đơn vị, sử dụng, truy cập thành thạo các ứng dụng, phần mềm có trên Cổng biên phòng điện cử cảng biển kết nối với Cổng một cửa Quốc gia qua đó đã nâng cao trình độ CNTT cho CBCS làm công tác tại cửa khẩu góp phần làm nền tảng cho việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong BĐBP Thành phố. Kết quả: từ thàng 01/01/2022 đến nay đã cử 09 cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức.

Từ những kết quả đã đạt được trong cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của Biên phòng Cửa khẩu cảng hải phòng.Đã tạo điều kiện thông thoáng trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cửa khẩu, cảng biển , đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, khách du lịch, nhà đầu tư đến Việt Nam, được chính quyền và nhân dân Thành phố Hải Phòng đánh giá cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh quốc phòng của đất nước.

 Ngọc Khanh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam