Trung đoàn 292 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”

Thời sự | 15:00:00 02/03/2024

TNV - Sáng ngày 01/3/2024, Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Đại tá Nguyễn Văn Nam, Phó Sư đoàn trưởng dự và phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.

Đại tá Nguyễn Văn Nam - Phó Sư đoàn trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Năm 2023, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của Trung đoàn luôn được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn và hướng dẫn của các cơ quan Sư đoàn. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn luôn xác định đúng vị trí, vai trò của công tác huấn luyện; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác huấn luyện và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Nền nếp, chế độ huấn luyện của các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm túc và thực hiện hiệu quả; chất lượng huấn luyện các thành phần, nhất là Kíp chiến đấu ngày càng được nâng lên rõ rệt; công tác huấn luyện hội thi, hội thao đều đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, đặc biệt là tham gia các nội dung hội thi, hội thao do Sư đoàn tổ chức đều đạt giỏi, có nhiều giải cao; có 10/10 đơn vị được Sư đoàn tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật Quân chủng giao và Vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” Sư đoàn giao.

Đại tá Lê Văn Tần – Chính uỷ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 phát động đợt thi đua cao điểm

Đại tá Nguyễn Văn Nam, Phó Sư đoàn trưởng Phát biểu chỉ đạo buổi Lễ. Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội ra đa anh hùng. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 1659 của Quân uỷ Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo", nâng cao chất lượng công tác giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, xây dụng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm"; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và nhiệm vụ SSCĐ, QLVT; lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện cán bộ làm then chốt, tập trung huấn luyện kíp chiến đấu sở chỉ huy Trung đoàn, Trạm; kíp chiến đấu đài ra đa; kết hợp chặt chẽ huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Đội hình duyệt đội ngũ của các cơ quan, đơn vị

Đồng diễn các vũ điệu trong Quân đội

Tại lễ ra quân huấn luyện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn phát động đợt thi đua cao điểm, chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” và hưởng ứng ngày chạy thể thao quân sự kết hợp chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 (CISM).

Tin, ảnh: Đỗ Phong

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam