Sắp đấu giá 163 lô đất tại Ninh Bình, giá khởi điểm hơn 5 triệu đồng/m2

| 10:19:11 09/03/2024

Trong tháng 3 này, 163 lô đất tại 3 khu vực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức đấu giá. Giá khởi điểm thấp nhất 5,6 triệu/m2, cao nhất 19,3 triệu đồng/m2.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, sáng 21.3, Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh sẽ tổ chức đấu giá 49 lô đất là tài sản của UBND huyện Hoa Lư. Các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư Đồng Sàn - Đồng Vụng, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư. Diện tích các lô đất từ 90 - 453,8m2. Giá khởi điểm từ 10-15 triệu đồng/m2.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đến hết ngày 18.3. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 3 vòng trả giá; phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường nhà văn hóa xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư.

Tại TP. Ninh Bình, sáng 22.3, Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh cũng tổ chức đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất là tài sản của UBND TP. Ninh Bình.

50 lô đất đấu giá tại khu dân cư Bắc Phong (giai đoạn II), phường Nam Bình, TP. Ninh Bình. Diện tích các lô đất từ 120-407,5m2. Giá khởi điểm từ 12,4-19,3 triệu đồng/m2.

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá đến ngày 19.3, tại trụ sở UBND phường Nam Bình.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp 1 vòng đối với từng lô đất, theo phương thức trả giá lên. Buổi công bố giá sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa phường Nam Bình.

Sáng 30.3, Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh tổ chức đấu giá 64 lô đất là tài sản của UBND TP. Tam Điệp.

Các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư mới phường Tây Sơn, TP Tam Điệp. Diện tích từ 121,5-231,3m2. Giá khởi điểm từ 5,6 triệu đến 7,1 triệu đồng/m2.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đến ngày 27.3. Hình thức đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng đấu ngay tại cuộc đấu giá; theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra hội trường UBND phường Tây Sơn, TP Tam Điệp.

Khiêm Phạm

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam