Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phong trào thanh niên muốn “sống” được thì phải gắn lợi ích giữa cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích của đất nước

Giới trẻ, Thời sự | 08:00:00 29/03/2024

TNV - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia” xoay quanh các vấn đề về giải pháp bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng trong công cuộc chuyển đổi số; giải pháp kết nối liên thông các dịch vụ công và dữ liệu dân cư quốc gia; đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; việc làm trước sự phát triển trí tuệ nhân tạo; giải pháp đào tạo và tuyển dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực chuyển đổi số; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh chuyển đổi số… Cùng tham dự buổi đối thoại có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân dịp sinh nhật Đoàn lần thứ 93

Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn tin tưởng vào thế hệ trẻ

Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy bày tỏ: “Chương trình Thủ tướng gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm nay được tổ chức vào đúng sinh nhật lần thứ 93 của Đoàn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và phát huy vai trò, tinh thần tiên phong, xung kích của thanh niên trong tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói riêng”.

Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn dành cho thanh niên, mong muốn xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện và kỳ vọng thế hệ trẻ Việt Nam phát huy cao tinh thần “năm sẵn sàng” (sẵn sàng bảo vệ mục tiêu lý tưởng của Đảng, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng giữ vững bản lĩnh ý chí, khát vọng vươn lên; sẵn sàng thích ứng và làm chủ trong cuộc cách mạng 4.0; sẵn sàng tiên phong chuyển đổi số; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất kỳ việc gì, xông pha vào việc khó, việc mới khi Tổ quốc cần), mỗi năm, Thủ tướng sẽ chọn ra một chủ đề để đối thoại với tuổi trẻ.

Trên cơ sở Đảng và Nhà nước ta xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm và phương thức mang tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội, trong đó thanh niên chính là lực lượng giương cao ngọn cờ chuyển đổi số Việt Nam, cho nên Thủ tướng đã xác định chủ đề năm 2024 là “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số quốc gia”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Đoàn Thanh niên bộ sách gồm 8 cuốn sách quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản trong thời gian qua

Tại buổi đối thoại, Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân cả nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động, nhất là những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đã nêu.

Ngoài ra, Thủ tướng còn nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn:“Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không; đất nước ta có hội nhập và sánh vai được với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong muốn và căn dặn hay không; cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không; một phần lớn là tùy thuộc vào lực lượng thanh niên và phụ thuộc vào việc bồi dưỡng, rèn luyện, đào tạo thế hệ trẻ”.

Vai trò của thanh niên tham gia chuyển đổi số

Tại hội nghị, các đại biểu đã xác định thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xung kích tham gia chuyển đổi số và cần trang bị văn hóa số đến mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên để chủ động tham gia có hiệu quả vào môi trường mạng.

Trên cơ sở đó, văn hóa số được xác định là những ứng xử, chuẩn mực, đạo đức, thói quen, lề lối làm việc của mỗi người khi giao tiếp trên môi trường số. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện, bổ sung, cập nhật để có một hành lang pháp lý cho cán bộ, công chức làm việc trên môi trường số và cần rèn luyện bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng trên môi trường số để không bị tác động bởi các thế lực thù địch.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy Phát biểu khai mạc chương trình

Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ, cần nhận thức rõ giá trị cốt lõi của chuyển đổi số và mạnh dạng đề xuất những sáng kiến, hiến kế nhiều hơn nữa để cùng thực hiện mục tiêu chuyển đổi số thành công.

Thủ tướng mong muốn thanh niên Việt Nam luôn phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, kế tục xứng đáng truyền thống và sự nghiệp cha anh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thước đo sức sống của phong trào

Tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định: “Phong trào thanh niên muốn “sống” được thì phải gắn lợi ích giữa cá nhân với lợi ích tập thể và lợi ích của đất nước”.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta phải luôn đặt con người và sự vật trong quy luật vận động và phát triển; phải hiểu được khi có thuận lợi này thì sẽ kèm theo khó khăn khác, quan trọng nhất là phải vững tâm để xử lý các vấn đề đặt ra một cách có hiệu quả, trong cuộc sống cũng như công việc.

Thủ tướng lấy ví dụ, đối với phong trào “Ba sẵn sàng” trong giai đoạn đất nước chống giặc ngoại xâm có sức sống mãnh liệt vì phong trào này mang lại lợi ích hòa bình, thống nhất cho mỗi cá nhân và cho toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn tập trung triển khai 3 phong trào thanh niên vừa gắn bó với lợi ích của mỗi người, vừa gắn bó với lợi ích của cả quốc gia gồm: Phong trào học tập công nghệ thông tin; phong trào học tập ngoại ngữ (để vừa là công dân Việt Nam, vừa trở thành công dân toàn cầu); phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đây là hướng đi mới, là mảnh đất màu mỡ để tổ chức Đoàn, Hội, Đội cả nước phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024 của Trung ương Đoàn “Năm thanh niên tình nguyện”.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương chủ trì buổi đối thoại

“5 xung kích” và “6 khát vọng” của thanh niên Việt Nam

Thủ tướng đề nghị tổ chức Đoàn cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần “Năm xung kích” trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia gồm: (1) Xung kích trong nâng cao nhận thức số; (2) Xung kích xây dựng, hoàn thiện thể chế số; (3) Xung kích phát triển hạ tầng số; (4) Xung kích đào tạo nguồn nhân lực số; (5) Xung kích trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị thanh niên Việt Nam phải có “Sáu khát vọng”: (1) Khát vọng đóng góp, cống hiến; (2) Khát vọng học tập, rèn luyện; (3) Khát vọng đổi mới, sáng tạo; (4) Khát vọng lập thân, lập nghiệp; (5) Khát vọng hội nhập, phát triển; (6) Khát vọng đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân tộc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tạo mọi điều kiện cho tổ chức Đoàn và thanh niên phát huy đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sứ mệnh của mình; xử lý kịp thời các kiến nghị; có cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp; hỗ trợ tổ chức Đoàn và thanh niên khi gặp khó khăn, nhất là những đối tượng yếu thế; ngoài ra, các tổ chức chính trị - xã hội phải phối hợp, hỗ trợ tổ chức Đoàn để cùng tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên và các cơ quan lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm với phong trào thanh niên, nhất là phong trào học tập công nghệ thông tin; phong trào học tập ngoại ngữ; phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta cùng nhau đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Đoàn Thanh niên bộ sách gồm 8 cuốn sách quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản trong thời gian qua; tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân dịp sinh nhật Đoàn; tặng quà cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2023 và 9 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 thuộc 9 lĩnh vực.

Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, Chương trình Thủ tướng gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 là chương trình đối thoại được tổ chức lần thứ 2 sau khi có Luật Thanh niên năm 2020.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam