Bình Định đấu giá tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý

Ô tô - Xe máy, Bất động sản | 08:21:26 03/04/2024

Ngày 25/4 tới đây, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 37 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) sẽ diễn ra buổi đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản vừa có Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn với giá khởi điểm khoảng 640 tỷ đồng.

Theo đó, Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn có diện tích 213.141 m2, hiện đã được giải phóng mặt bằng.

Khu đất đấu giá có mục đích sử dụng đất là xây dựng Khu đô thị, với hình thức sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong thời hạn sử dụng đất là 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức cho thuê đất một lần).

Thời gian nộp hồ sơ là đến 16h, ngày 15/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 25/4/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất năm 2024 đối với các quỹ đất do tỉnh quản lý.

Theo kế hoạch, năm 2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định có 26 quỹ đất đấu giá. 26 quỹ đất này có 670 lô đất/thửa đất đấu giá với tổng diện tích đấu giá 29,46ha.

Bên cạnh đó, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh có 9 quỹ đất đấu giá. 9 quỹ đất này có 963 lô đất/thửa đất đấu giá với tổng diện tích đấu giá là 17,21ha.

Cũng trong năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định có 8 quỹ đất thực hiện đấu giá. 8 quỹ đất này có 223 lô đất/thửa đất đấu giá với tổng diện tích đấu giá là 125,03ha.

 

 

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam