Gần 10.000 tỉ đồng đầu tư dự án hạ tầng giao thông ở Bình Định

Bất động sản | 14:44:54 03/04/2024

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Giao thông Vận tải đã cân đối khoảng 9.711 tỉ đồng để đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Gần 10.000 tỉ đồng bố trí đầu tư các dự án hạ tầng giao thông ở Bình Định

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về một số dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn. Trong đó có đề xuất nâng cấp, mở rộng quốc lộ 19C đoạn qua thị trấn Vân Canh.

Bộ GTVT cho biết, quy hoạch mạng lưới đường bộ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quốc lộ 19C dài khoảng 206 km, đoạn qua tỉnh Bình Định dài khoảng 39,38 km, quy mô cấp III-IV, 2-4 làn xe.

Hiện trạng tuyến đang được khai thác với quy mô đường cấp IV-V-VI tùy từng đoạn, mặt đường thảm bê tông nhựa.

Quốc lộ 19C đoạn qua thị trấn Vân Canh (Km25+300 - Km30+00) có bề rộng mặt đường (5,5 - 10,5) m. Trong các năm qua, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên thực hiện công tác bảo trì đoạn tuyến để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và phương tiện lưu thông.

Đối với kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã cân đối được khoảng 9.711 tỉ đồng để đầu tư 03 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và khởi công mới 06 dự án.

Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị đầu tư mở rộng Quốc lộ 19C đoạn qua thị trấn Vân Canh theo quy mô quy hoạch. Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tập trung cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án hạ tầng chiến lược nên chưa thể cân đối nguồn lực để thực hiện thêm các dự án khác trong đó có Quốc lộ 19C.

Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ GTVT sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét khi có điều kiện về nguồn lực. Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bên liên quan và địa phương thực hiện tăng cường công tác kiểm tra và duy tu, sửa chữa các tuyến nêu trên để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Phong Vân

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam