Năm 2024, thành phố Quy Nhơn có kế hoạch chuyển gần 1.600 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Bất động sản | 13:26:02 04/04/2024

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Quy Nhơn.

Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2024, thành phố Quy Nhơn có 14.114,66 ha đất nông nghiệp, 12.493,8 ha đất phi nông nghiệp và 1.997,31 ha đất chưa sử dụng.

Trong năm 2024, thành phố Quy Nhơn có kế hoạch thu hồi 1.817,52 ha. Trong đó có 1.135,55 ha đất nông nghiệp, 681,97 ha đất phi nông nghiệp.

Cũng trong năm 2024, thành phố Quy Nhơn có kế hoạch chuyển 1.599,23 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 48,46 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 227,37 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2024, huyện Phù Mỹ có kế hoạch thu hồi 539,62 ha đất nông nghiệp; 176,22 ha đất phi nông nghiệp; 178,13 ha đất chưa sử dụng.

Đồng thời, huyện Phù Mỹ có kế hoạch chuyển 534,76 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 55,78 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi 6,53 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Tương tự, năm 2024, huyện An Lão có kế hoạch thu hồi 161,15 ha đất nông nghiệp; 13 ha đất phi nông nghiệp; 4,86 ha đất chưa sử dụng.

Cũng trong năm này, huyện An Lão có kế hoạch chuyển 182,77 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 33,59 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi 0,03 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Trong năm 2024, huyện Phù Cát có kế hoạch thu hồi 1.046,23 ha đất nông nghiệp; 171,43 ha đất phi nông nghiệp; 127,55 ha đất chưa sử dụng.

Cùng với đó, huyện Phù Cát có kế hoạch chuyển 1.253,14 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 58,01 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi 83,12 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Trong năm 2024, thị xã Hoài Nhơn có kế hoạch thu hồi 1.134,33 ha đất phi nông nghiệp; 189,99 ha đất phi nông nghiệp.

Thị xã Hoài Nhơn cũng có kế hoạch chuyển 1.247,85 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 3,65 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi 50,48 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

 

 

 

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam