Quảng Nam thanh tra đột xuất dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An, thị xã Điện Bàn

Bất động sản | 15:43:49 04/04/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo thanh tra đột xuất dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (thị xã Điện Bàn) của Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất để làm rõ khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long và các bên có liên quan đến Dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Việc thanh tra nói trên cũng sẽ làm rõ các vi phạm, sai phạm (nếu có) và các vấn đề pháp lý khác trong việc chậm trễ hoàn thành dự án nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát tất cả các trường hợp dự án nhà ở thương mại mà người dân hay tập trung đông người đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh kiến nghị, phản ánh việc Chủ đầu tư có dấu hiệu cố tình chây ỳ, không hoàn thành dự án; gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất.

Việc thanh tra, kiểm tra đột xuất là nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, xử lý sai phạm (nếu có) và yêu cầu Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo đề xuất biện pháp xử lý đến Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 31/5/2024 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

 

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam