Trạm Tấu hỗ trợ công cụ sản xuất giúp đồng bào 10 xã đặc biệt khó khăn thoát nghèo

Thời sự, Xã hội | 14:15:00 04/04/2024

TNV - Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã triển khaihỗ trợ mua sắm công cụ sản xuất như: máy cày, máy tuốt lúa, trâu bò cày kéo và giống cây lương thực giúp đồng bào dân tộc 10 xã đặc biệt khó khăn của huyện từng bước thoát nghèo bền vững.

Quang cảnh hỗ trợ bò cho các hộ thoát nghèo ở xã Bản Mù

Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo và hạn chế tái nghèo

Theo đó, trong năm 2023 huyện Trạm Tấu đã triển khai "Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản" theo nhóm cộng đồng dân cư tại xã Phình Hồ và Bản Mù, với tổng giá trị trên 4,2 tỷ đồng. Cụ thể: Xã Phình Hồ được hỗ trợ 96 con bò cái sinh sản cho 32 hộ tại 03 thôn tham gia; xã Bản Mù cũng được hỗ trợ 96 con bò cái sinh sản tới 32 hộ tại 07 thôn tham gia.

Chỉ đạo các xã xây dựng 11 dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm theo nhóm cộng đồng dân cư, với kinh phí hỗ trợ 2,324 tỷ đồng; 01 dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sinh sản theo nhóm cộng đồng dân cư, kinh phí hỗ trợ 923 triệu đồng. Đến 31/12/2023, các dự án trên đều đã hoàn thành  giải ngân, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời yêu cầu các xã, thị trấn rà soát nhu cầu cần hỗ trợ, giúp đỡ về vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ vật nuôi, máy nông cụ, vật liệu xây dựng, tập huấn về kỹ thuật, phương thức sản xuất...; kết hợp với phân công nhiệm vụ cho các thành viên, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh giúp đỡ các hộ dự kiến thoát nghèo ở từng thôn bản phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống sinh hoạt để thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo và hạn chế tái nghèo trong toàn huyện.

Ngoài ra còn có 9 sở, ban, ngành trong tỉnh hỗ trợ gần 500 hộ nghèo của huyện về lợn giống, bò nái,.. có trị giá 574 triệu đồng. Trong đó, riêng Liên minh các Hợp tác xã hỗ trợ 20 con bò và 120 bao cám trị giá 344,5 triệu đồng cho 20 hộ nghèo xã Trạm Tấu có sinh kế để thoát nghèo.

Làm đường giao thông ở xã Tà Xi Láng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững

Bên cạnh đó, huyện chú trọng phân bổ nguồn vốn phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn với tổng vốn được giao 113,928 tỷ đồng, giải ngân đạt 95,292 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch. Hiện nguồn vốn đầu tư được triển khai tại 32 công trình, trong đó: 04 công trình thuộc lĩnh vực giao thông (03 dự án chuyển tiếp tiến độ chung đạt từ 30% trở lên, 01 dự án khởi công mới tiến độ đạt 15%); 15 công trình chuyển tiếp thuộc lĩnh vực thủy lợi, tiến độ hoàn chung đạt từ 85% trở lên; 10 công trình thuộc lĩnh vực cấp nước, và nước sạch tiến độ hoàn chung đạt từ 85% trở lên; 02 các công trình giáo dục đạt chuẩn quốc gia; 01 công trình phục vụ nhu cầu văn hóa thể thao.

Mặt khác, huyện cũng phân bổ hơn 6,3 tỷ đồng cho các xã quản lý và tổ chức thực hiện. Hiện các xã đã hoàn thành việc phân bổ các nguồn vốn, đang triển khai 05 công trình từ năm 2022 và 15 công trình trong năm 3023.

Cùng đó, huyện đã bố trí hơn 4,1 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư phát triển và trên 3,6 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp cho công tác đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. Đến hết năm 2023, đã triển khai thực hiện 10 lớp, gồm: 01 lớp hướng dẫn viên du lịch; 02 lớp chăn nuôi thú y; 02 lớp kỹ thuật trồng lúa; 01 lớp kỹ thuật trồng ngô; 02 lớp kỹ thuật trồng nấm; 01 lớp sản xuất rau an toàn và 01 lớp bảo vệ thực vật.

 Lãnh đạo huyện và cán bộ công chức các ban ngành của huyện Trạm Tấu xuống giúp hộ nghèo xã Túc Đán và Tà Xi Láng làm nhà mới.

Đặc biệt, huyện cũng chú trọng triển khai đồng bộ các dự án về cải thiện dinh dưỡng; Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền ở trong thời gian tham gia đào tạo, trang cấp đồ dùng cá nhân, thiết yếu, chi phí khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp,.. cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện;..

Tích cực vận động nhân dân chủ động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Thông tin về kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo, theo ông Khang A Chua (Phó Chủ tịch UBND huyện), năm 2023 tổng số hộ nghèo được vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế là 2.760 hộ, kinh phí giải ngân là 150 tỷ đồng, 2.760 hộ đang dư nợ. Hộ cận nghèo được vay vốn là 386 hộ, kinh phí giải ngân là 21,49 tỷ triệu đồng, 415 hộ đang dư nợ.

“Năm 2023 toànhuyệncó 52.056 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tổng số tiền điện là hơn 2,88 tỷ đồng. Số người nghèo, người cận nghèo, người DTTS, người Kinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được hỗ trợ mua thẻ BHYT là 26.208 thẻ, với tổng kinh phí trên22,7 tỷ đồng. Số trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ thẻ khám chữa bệnh là: 5.402 người; kinh phí thực hiện gần 5,2 tỷ đồng. Chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 16.206 lượt cháu, kinh phí trợ giúp hơn 8,7 tỷ đồng.” – ông Chua liệt kê.

 Hỗ trợ phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm theo nhóm cộng đồng dân cư ở xã Pá Lau.

Về hỗ trợ giáo dục và nhà ở, vị Phó Chủ tịch cho biết: Năm 2023, huyện đã giải ngân trên 50 tỷ đồng (nguồn vốn Trung ương) cho công tác giáo dục và 764,385 tấn gạo hỗ trợ cho 11.336 lượt học sinh; hỗ trợ các hộ nghèo làm mới 296 ngôi nhà và sửa chữa 73 nhà, với tổng kinh phí 19,95 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Chua huyện Trạm Tấu luôn quan tâm mở rộng chương trình khuyến nông, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm; thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật nghèo; cấp không thu tiền một số mặt hàng phục vụ đời sống và sản xuất cho hộ, khẩu nghèo dân tộc thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Tổ chức 03 hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý cho 300 lượt người đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia xuất khẩu lao động; tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân nghèo về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng mô hình với các điểm trình diễn tại các thôn, xã trong huyện, được hỗ trợ về giống cây lương thực, trồng chè, trồng rừng,…Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương những điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo; tích cực vận động nhân dân chủ động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

“Nhờ vậy, trong năm 2023 huyện Trạm Tấu đã có 439 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2022 là 6,95%, đạt gần 107% kế hoạch giao; đặc biệt đã có 29 hộ trong huyện tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo”. Phó Chủ tịch Chua nói.

Vợ chồng hộ nghèo bản Mông vui mừng xuống xã nhận bò về nuôi

Được biết, với mục tiêu tập trung giúp đỡ các xã nghèo, hộ nghèo, người nghèo về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư, kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và chú trọng chỉ đạo phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện. Năm 2024, huyện Trạm Tấu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,5% trở lên, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 49,42% xuống còn 42,92%, tương ứng số hộ thoát nghèo là 420 hộ.

 Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam