Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc “Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”

Giải trí, Văn hóa | 10:50:00 19/04/2024

TNV - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024) và hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4 hàng năm). Hôm nay 19/4, Bộ Công an tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách “CAND đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2024 trong CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc “Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2024 trong CAND.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc “Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” 

Sinh thời, Bác Hồ đã từng căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn….”. Người cũng đã khẳng định “Sách là thuốc bổ tinh thần”, mỗi cá nhân muốn phát triển về mặt trí tuệ phải không ngừng học tập và coi đó là việc làm suốt đời của mỗi người. Việc đọc không chỉ một người mà là nhiều người, phải xây dựng một văn hóa đọc rộng rãi, có tính toàn cầu, toàn quốc.

Văn hóa đọc có thể hiểu là ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc của mỗi cá nhân, của cộng đồng xã hội và của các nhà quản lý, cơ quan quản lý. Văn hóa đọc đã và đang được các quốc gia, trong đó có Việt Nam quan tâm, đầu tư và coi đó là một biện pháp để thực hiện an sinh xã hội, nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập. Văn hóa đọc phát triển sẽ giúp cho người dân nâng cao năng lực tiếp cận, chọn lọc, tiếp nhận, ứng dụng tri thức thông qua sách báo vào học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội. Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 284 lấy ngày 21/4 hằng năm là ngày Sách Việt Nam. Tiếp đó, để phát triển văn hóa đọc lên tầm cao mới, ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số1862 về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21/4 hằng năm trên toàn quốc nhằm khẳng định, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng; hình thành thói quen đọc sách; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. 

Đối với lực lượng CAND, trong những năm qua, Đảng ủy CATW, lãnh đạo BCA, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, chiến sĩ; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thư viện, phòng đọc nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và hưởng thụ văn hóa tinh thần của CBCS.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó chủ tịch nước; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục X03, ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; TS Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện cắt băng khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Người làm công an cần đọc để nắm tình hình” và nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của việc học tập suốt đời. Để phong trào “CAND đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi CBCS- CAND cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như:

(1) Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục coi trọng và quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào đọc sách, phát triển sâu rộng văn hóa đọc tại đơn vị, địa phương phù hợp với tình hình thực tế, gắn các hoạt động phát triển văn hóa đọc với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và ngành Công an nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc tại đơn vị, địa phương; chú trọng đẩy mạnh học tập suốt đời, gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(2) Căn cứ vào tình hình thực tế, Công an các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại thư viện, Trung tâm lưu trữ và thư viện, phòng đọc của cơ quan, đơn vị và những không gian thích hợp. Chú trọng hình thức tổ chức đa dạng, phong phú kết hợp phương thức truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của văn hóa đọc trên các nền tảng công nghệ và chuyển đổi số. Các đơn vị báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, xuất bản trong CAND chú trọng tổ chức tuyên truyền; xây dựng các chuyên mục về văn hóa đọc; đa dạng hóa các hình thức phát hành và tổ chức các kênh phát hành sách trực tuyến, kết hợp với các nền tảng công nghệ, mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá sách, triển khai các chương trình tặng sách đến các đối tượng yếu thế; các chương trình hỗ trợ bạn đọc, phát triển văn hóa đọc; tuyên truyền giới thiệu các mô hình, tổ chức, cá nhân điển hình có đóng góp, sáng tạo về phát triển văn hóa đọc trong CAND và trong xã hội.

(3) Giao Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ động làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án, Chương trình phối hợp công tác… về lĩnh vực thiết chế văn hóa thư viện; kịp thời đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào, chương trình, kế hoạch của Bộ trong tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc trong CAND; tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền giới thiệu sách nhằm phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn góp phần hình thành lối sống lành mạnh trong cán bộ, chiến sĩ toàn LL- CAND.

Với tinh thần hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã khai mạc phát động phong trào đọc sách với chủ đề “CAND đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2024 trong CAND.

ThS Lê Ngọc Tuân

Thanh tra Bộ Công an

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam