ĐHCĐ Văn Phú – Invest 2024: Tăng cổ tức lên 20%, triển khai nhiều dự án mới

Bất động sản | 14:32:22 24/04/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest vừa tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế cả năm lần lượt ở mức 2.775 tỷ đồng, 405 tỷ đồng và 350 tỷ đồng.

 

Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, đại hội năm 2024 đã thông qua việc thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức từ 10% lên thành 20%, với hình thức chi trả là phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

 

Được biết, năm 2023 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 1.877 tỷ đồng và 463,2 tỷ đồng, Văn Phú - Invest đã thực hiện 85% chỉ tiêu doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

 

Dự kiến trong năm 2024, Văn Phú - Invest tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang như: Dự án Xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, Khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Khối nhà CT2 dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, Bắc Ninh. Đồng thời, triển khai thi công xây dựng dự án Vlasta Thủy Nguyên – Hải Phòng.

 

Với công tác chuẩn bị đầu tư, tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao đất tại dự án khu đô thị Bảo Ninh 8, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; hoàn thiện công tác pháp lý dự án Nhơn Trạch – Đông Nai, Khu đô thị số 22 – Bắc Giang, dự án Phạm Hùng – Hà Nội, triển khai tiếp dự án BT Phạm Văn Đồng – Gò Dưa với mục tiêu được giao đất trong năm 2024.

N.Đăng

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam