Tạp chí Thanh niên góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

, | 10:45:00 03/05/2024

NCKH - Hiện nay, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đối với thanh niên là trách nhiệm của toàn thể hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò tuyên truyền, giáo dục, định hướng, đào tạo của hệ thống báo chí, trong đó có Tạp chí Thanh niên - Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nghị quyết 35-NQ/TW rất quan trọng đối với thế hệ trẻ

Hiện nay, các trang mạng xã hội (MXH) như là một thực thể xã hội đang tồn tại khách quan, không phân biệt quốc gia, dân tộc, tôn giáo, trình độ, lứa tuổi… Các trang xã hội là nơi mà ai cũng có thể đăng tin, ai cũng có thể chia sẻ, bình luận, thể hiện quan điểm, ý kiến... nên thông tin không được kiểm chứng về nguồn gốc, nội dung không được kiểm soát, quản lý bởi các cơ quan chức năng, nên rất khó phân biệt giữa thông tin tốt với thông tin xấu; thông tin thật, giả lẫn lộn; đa phần các thông tin đều thiếu tính định hướng chính trị, tư tưởng, định hướng giáo dục, thẩm mỹ... 

Trong khi đó, thực trạng đáng quan tâm là có không ít các bạn trẻ thường có thói quen chưa kiểm chứng các nội dung thông tin trên MXH mà đã thực hiện thao tác like, share, hoặc có những bình luận theo ý kiến chủ quan cá nhân, với những quan điểm chưa phù hợp với thuần phong, mỹ tục và các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, với đặc điểm lan truyền nhanh, tính hấp dẫn của các trang MXH rất dễ làm cho người dùng MXH bị sa đà vào muôn vàn thông tin hỗn hợp, phức tạp, đa chiều đó, làm cho một bộ phận thanh niên trở thành khâu trung gian, vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch, cổ súy cho những tệ nạn xã hội, xao nhãng việc học hành, lười lao động, thích hưởng thụ, lôi kéo, tính tò mò. tinh thần uể oải, sức khỏe sa sút, đắm chìm vào thế giới ảo không có trong đời sống thực... Đây chính là những tác nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm sinh lý và việc hình thành, phát triển trí, thể, mỹ của thanh niên.

Bên cạnh đó, thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng đang gây ra những tác động tiêu cực đến xã hội, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận nhân dân, trong đó có thanh niên, đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, cộng đồng và văn hóa dân tộc.

Do đó, việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bài trừ các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái trên không gian mạng, nhằm nâng cao “sức đề kháng” cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW đối với tuổi trẻ cả nước là rất quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tạp chí Thanh niên chủ động thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW

Chính những nguyên nhân trên, trong suốt thời gian qua, cùng với hệ thống cơ quan báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí Thanh niên luôn chủ động triển khai nhiều hình thức, tuyến bài, giải pháp để ngày càng nâng cao trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW, có thể kể đến như sau:

Trước hết, trong suốt thời gian qua, Tạp chí Thanh niên cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn liên tục đăng tải nhiều bài viết với chủ đề xoay quanh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để giới thiệu đến bạn đọc cả nước; xây dựng chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên Tạp chí Thanh niên, Thanhnienviet.vn; Tạp chí Nghiên cứu khoa học thanh niên (chỉ số ISSN 2734-9039; tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính 0.5 điểm cho mỗi bài báo khoa học được đăng trên tạp chí).

Tạp chí NCKH Thanh niên có hẳn một chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng duy trì định kỳ mỗi số 3 dến 5 bài viết chuyên sâu mang tầm nghiên cứu khoa học đánh giá tổng kết thực tiễn. Tạp chí có nhiều bài viết chuyên sâu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy nội dung tuyên truyền Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nguồn bài chất lượng.

Tạp chí Thanh niên đã chủ động hợp tác với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và cấp ủy đảng các cấp, các Học viện, nhà trường thực hiện mỗi năm xuất bản 1 số Tạp chí Thanh niên đặc biệt với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng”;  tiến hành ký kết hợp tác tuyên truyền NQ 35 với tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, Học viện Chính trị công an nhân dân, Đoàn thanh niên Trường Sĩ quan chính trị, Viện Báo chí Học viện Báo chí và tuyên truyền, Học viện An ninh nhân dân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công đoàn, Học viện Hành chính… nhằm tạo động lực phát triển, sức mạnh cộng hưởng, thúc đẩy hiệu quả phong trào tuổi trẻ tham gia lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt, chống phá Đảng ta, nhất là trên các trang MXH.

Thứ hai, thông qua các ấn phẩm, Tạp chí Thanh niên tích cực tuyên truyền các nội dung cơ bản đối với tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng sử dụng Internet, MXH an toàn, văn minh và phù hợp với các quy định pháp luật; qua đó đã xây dựng được các lớp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên có ý thức tự giác, kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, góp phần ổn định dư luận, tham gia có hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó tạp chí Thanh niên chủ động đăng tải các tuyến bài  Nghị quyết 35/TW từ nguồn bài của Học viện thanh thiếu niên Việt Nam và các đơn vị, lựa chọn các bài viết chất lượng làm tài liệu tuyên truyền, phục vụ Tọa đàm, Hội thảo, tài liệu tham khảo cho đảng viên, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên trong công tác và học tập...

 Thứ ba, Tạp chí Thanh niên luôn thể hiện rõ nét vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong việc thường xuyên cung cấp những thông tin chính thống, cập nhật quan điểm chỉ đạo của Đảng, Trung ương Đoàn để nâng cao nhận thức, tri thức giúp tuổi trẻ cả nước đủ sức nhận thức, phân biệt đúng - sai, tích cực - tiêu cực, xấu - tốt, phù hợp - chưa phù hợp..., từ đó, hình thành khả năng tự đề kháng cho thanh niên trước những thông tin xấu độc, và là giải pháp bền vững nhất để đẩy lùi, giảm thiểu các tác hại từ những quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, nhất là trên MXH hiện nay.

Thứ tư, thông qua các tin, bài, hướng dẫn nghiệp vụ trên Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn, đã tăng cường kỹ năng, kiến thức, năng lực nhận diện đối với thanh niên trước những thông tin xấu độc trên các trang MXH phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay như: Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube, WhatsApp, Instagram…; nhờ đó, Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn đã và đang mang lại hiệu quả quan trọng đối với thanh niên trong học tập, nghiên cứu, công tác, sinh hoạt và trong đời sống xã hội, tránh những tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của con người, làm lệch chuẩn những giá trị của xã hội, nhất là tác động trực tiếp đến nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Thứ năm, kịp thời đăng tải những tin bài chính thống, tích cực, dẫn dắt dư luận, không để các thế lực thù địch sử dụng “khoảng trống thông tin”, sự thiếu hụt thông tin chính thống để tấn công vào sự hiếu kỳ của giới trẻ, thông qua thủ đoạn phát tán ồ ạt, trực tiếp những tin, bài xuyên tạc, bóp méo sự thật bằng những luận điệu tiêu đề “giật gân”, “câu khách” về những gì dư luận đang quan tâm, nhất là các vấn đề liên quan đến nội bộ Đảng, Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Với vai trò là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn, phát huy vai trò chủ động trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với thanh niên trong giai đoạn mới, Tạp chí Thanh niên đề ra số giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới gồm:

Một là, cần tăng cường quán triệt nghiêm túc về tầm quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Tạp chí Thanh niên trong tình hình hiện nay, theo hướng thực hiện tốt nguyên tắc gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “xây” đi đối với “chống”, muốn “xây” phải “chống”, “chống” nhằm mục đích “xây”, trên cơ sở thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí Thanh niên theo định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ thông tin truyền thông và Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Hai là, tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên; chú trọng việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, nhằm nâng cao chất lượng các tuyến tin bài về chủ đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lan tỏa thông tin tích cực, tuyên truyền về các quan điểm chính thống của Đảng và tổ chức Đoàn đến thế hệ trẻ cả nước. Chủ động xây dựng tuyến bài phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Ba là, thông qua các chuyên mục, loạt bài trên các ấn phẩm Tạp chí Thanh niên và Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó chú trọng việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gắn với quảng bá hình ảnh tấm gương người tốt, việc tốt, các gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, tích cực, vượt khó vươn lên làm chủ cuộc sống;  Tạp chí Thanh niên chủ động là đơn vị tuyên truyền lý luận nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học cùng Học viện thanh thiếu niên, Viện nghiên cứu thanh niên và các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn nắm bắt dự báo tình hình, định hướng thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, từng bước “miễn dịch” với những thông tin xấu, độc nhất là đối với đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, tuổi trẻ cả nước.

Bốn là, tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo diễn biến tư tưởng trên không gian mạng, chủ động triển khai thực hiện công tác đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, hòng điên cuồng phát tán những thông tin xấu, độc, chống lại Đảng, Nhà nước, công kích, hạ thấp uy tín các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự, chống phá chế độ..., nhất là tập trung tấn công vào thế hệ trẻ.

Năm là, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, đẩy mạnh chuyển đổi số để hiện đại hóa cơ quan tòa soạn, nâng cao hiệu quả truyền thông nhanh, nhạy, đúng, trúng, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng trong toàn xã hội, nhất là tăng cường phối hợp các lực lượng, cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Sáu là, thông qua các ấn phẩm Tạp chí Thanh niên, tiếp tục thực hiện các tuyến tin, bài tập trung giáo dục mục tiêu, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện kỷ luật cho thanh niên, nhất là công tác giáo dục, định hướng chính trị, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật cho thanh niên về MXH, cách sử dụng MXH hợp lý, nhằm trang bị “vaccine phòng vệ mạnh và phản công” cho thanh niên khi tham gia MXH.

Có thể thấy, trong suốt thời gian qua, hòa vào dòng chảy của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí Thanh niên luôn nhận thức sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW đối với tuổi trẻ cả nước, bằng nhiều giải pháp phong phú, đa dạng, sáng tạo, ngày càng nâng cao tính sắc bén trong lý luận, tính sinh động trong thực tiễn và nâng cao hàm lượng khoa học trong các tin, bài thông qua những thế mạnh riêng có của mình, xứng đáng là Cơ quan lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng

Bí thư chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam