Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần thứ VIII năm 2024

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 11:07:00 15/05/2024

TNV - Vừa qua, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần thứ VIII năm 2024 tại Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến TP. Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2024.

Tại chương trình, tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2024, tạo hiệu ứng lan tỏa và ảnh hưởng tích cực tới thanh thiếu nhi Thành phố.

Đại hội diễn ra trong không khí hướng đến kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2024), 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024), bối cảnh sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 263 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, trong đó có 55 đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện; đại diện tiêu biểu trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vịđã được trao tặng bằng khen Thành Đoàn và giấy chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2024. Các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên là những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đóng góp xứng đáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố, có uy tín và ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

Thông qua Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần thứ VIII, các bạn đoàn viên, thanh niên Thành phố được tuyên dương hôm nay khẳng định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với giới trẻ để tạo nên khí thế thi đua phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của Đoàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên Thành phố.

An Đơn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam