Một doanh nghiệp bất động sản báo lỗ trăm tỷ trong năm 2023

Bất động sản | 16:23:00 15/05/2024

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023. Theo đó, công ty báo lỗ 138,2 tỷ đồng trong năm qua.

Ảnh minh hoạ.

Năm 2022, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân có mức lỗ hơn 743,5 tỷ đồng (ROE là -97,49%). Như vậy, trong vòng 2 năm, doanh nghiệp địa ốc kín tiếng này đã lỗ lũy kế gần 900 tỷ đồng.

Tình hình tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Minh Tân.

Tính đến 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Minh Tân là 624,4 tỷ đồng, giảm 18,1% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 19,5 lần lên 33,7 lần, tương ứng 21.043 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ trái phiếu đã được Minh Tân đưa về mức 0 trước thời điểm cuối năm.

Tổng nợ phải trả của công ty vượt 21.600 tỷ đồng, gấp 33,7 lần vốn chủ sở hữu, tăng hơn 6.777 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trước đó năm 2021 nợ phải trả của Minh Tân đang dưới 5.900 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ HNX, ngày 3/12/2021, Công ty Minh Tân đã phát hành lô trái phiếu MTUCB2123001, với giá trị 4.050 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng, ngày đáo hạn là ngày 03/01/2023.

Dù kết quả kinh doanh lao dốc, lỗ lũy kế 3 năm liên tiếp gần 1.000 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp địa ốc kín tiếng này vẫn tất toán đúng kỳ hạn lô trái phiếu trị giá 4.050 tỷ đồng trên.

Anh Mai

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam