Một số dự án chung cư tại thành phố Nha Trang chưa được cấp giấy chứng nhận

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa thông tin tiến độ cấp giấy chứng nhận cho một số chung cư trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án Chung cư HQC Nha Trang chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Đối với dự án Tổ hợp khách sạn thương mại căn hộ Scenia Bay, Sở Tài nguyên và Môi trường hiện đang tổ chức xác định lại giá đất do điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Sau khi giá đất được UBND tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì sẽ được cơ quan chức năng giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tương tự, dự án Chung cư Napoleon Castle I thuộc trường hợp phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng nên phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức xác định lại giá đất do điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Sau khi giá đất được UBND tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì sẽ được cơ quan chức năng giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Dự án Chung cư CT2 của Công ty cổ phần đầu tư VCN (Khu đô thị mới VCN Phước Hải) thuộc trường hợp phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai liên quan. Do đó, chưa thể xác định giá đất để chủ đầu tư nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước, chưa có cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Đối với dự án Mường Thanh Viễn Triều, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết ngày 31/01/2024, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Bản án số 12/HSST. Theo đó, chủ đầu tư phải nộp tiền theo Bản án, rồi mới liên hệ cơ quan chức năng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, có một số dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như Chung cư A và Chung cư B – chợ Đầm; dự án Chung cư Bình Phú; dự án Chung cư An Bình; dự án Chung cư SSH-07, SSH-08, SSH-09 do Công ty CP Bất động sản Hà Quang làm chủ đầu tư.

 

 

 

 

 

Lưu Bang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam