Trung đoàn 351 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

| 15:10:00 18/05/2024

Chiều 17/5, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019 - 2024. Đại tá Phạm Đình Thành - Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại biểu là thủ trưởng các cơ quan, đại diện các Ban thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 3; đại biểu đại diện lãnh đạo, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa, đơn vị hiệp đồng và những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào TĐQT của Trung đoàn.

Đại tá Phạm Đình Thành - Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân phát biểu chỉ đạo, động viên Đại hội

5 năm qua, nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào TĐQT và công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 351 luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của trên về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT; kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động, chấm điểm và duy trì hoạt động có nền nếp, chất lượng. Phong trào thi đua (PTTĐ) đã bám sát hoạt động của đơn vị, đề ra nội dung, chỉ tiêu phù hợp, tạo không khí sôi nổi, khơi dậy được tinh thần yêu nước, kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với thực hiện có hiệu quả việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chi bộ “4 tốt”, “2 chất lượng, 2 nêu cao”; thực hiện có hiệu quả nội dung “3 xây, 3 chống”, “3 dứt điểm, 4 mẫu mực” và tinh thần “7 dám” của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Do đó, PTTĐ đã trực tiếp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; là động lực quan trọng thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được, Trung đoàn vinh dự được Quân chủng Hải quân tặng Cờ Thi đua (2019, 2021), danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” (2020, 2023); cùng nhiều lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cơ sở”...

Thủ trưởng BTL Vùng trao tặng Giấy khen cho 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Đại tá Phạm Đình Thành - Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân, đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Trung đoàn 351 đạt được trong giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời để Phong trào TĐQT của Trung đoàn đi vào chiều sâu, vững chắc hơn, đồng chí yêu cầu: Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thi đua, khen thưởng và PTTĐ yêu nước. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng (Tổ) TĐKT các cấp cần triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác TĐKT. Triển khai thực hiện có hiệu quả PTTĐ, cuộc vận động của các cấp, các ngành; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giữ vững, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là những nhân tố mới, nội dung mới, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị. Duy trì và thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời.

Tại Đại hội trang trọng này, Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng gửi lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn

Đại tá Phạm Đình Thành nhấn mạnh, trước mắt Trung đoàn hướng Phong trào TĐQT tập trung vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024; tổ chức, tham gia có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc; 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tại Đại hội, Trung đoàn công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019- 2024.

Hằng Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam