Lãi Suất Ngân Hàng VietinBank Tháng 6/2024

| 17:48:00 10/06/2024

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank đang cao nhất trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước. Còn với hình thức vay vốn, Vietinbank vẫn duy trì các gói vay ưu đãi lãi suất thấp cho nhu cầu vay mua nhà, mua xe của khách hàng.

1. Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm VietinBank Hiện Nay

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank khác nhau theo các kỳ hạn và đối tượng gửi. Ngoài ra, khách hàng gửi tiền online đang được áp dụng mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy.

Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Vietinbank Tại Quầy

Lãi suất gửi tiền VietinBank áp dụng tại quầy dành cho khách hàng cá nhân không thay đổi so với tháng trước, vẫn dao động từ 1,7-4,8%/năm. Cụ thể:

 • Dưới 1 tháng: 0,2%. 
 • Từ 1 tháng đến dưới 3 tháng: 1,7%. 
 • Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 2%. 
 • Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: 3%. 
 • Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng: 4,7%. 
 • Từ 24 tháng đến trên 36 tháng: 4,8%. 

Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Online Vietinbank

Sang tháng 6, Vietinbank là ngân hàng duy nhất trong nhóm Big 4 điều chỉnh tăng lãi suất huy động khi khách hàng gửi tiền online. Cụ thể, Vietinbank đã tăng lãi suất huy động thêm 0,2%/năm cho các kỳ hạn từ 1-11 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất gửi online Vietinbank cao nhất là 5,0%/năm cho kỳ hạn gửi từ 24 tháng trở lên. Cụ thể:

 • Dưới 1 tháng: 0,2%. 
 • Kỳ hạn 1-2 tháng: 2%/năm
 • Kỳ hạn 3-5 tháng: 2,3%/năm
 • Kỳ hạn 6-11 tháng: 3,3%/năm
 • Kỳ hạn 12-18 tháng: 4,7%/năm
 • Kỳ hạn 24-36 tháng: 5%/năm

Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Vietinbank Đối Với Doanh Nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank áp dụng như sau: 

 • Dưới 1 tháng: 0,2%. 
 • Từ 1 tháng đến dưới 3 tháng: 1,6%. 
 • Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 1,9%. 
 • Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng:: 2,9%. 
 • Từ 12 tháng đến đến trên 36 tháng: 4,2%.
Kỳ hạn Khách hàng cá nhân gửi tại quầy Khách hàng cá nhân gửi online Khách hàng Tổ chức
Không kỳ hạn 0,1   0,2
Dưới 1 tháng 0,2 0,20 0,2
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 1,7 2,0 1,6
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 1,7 2,0 1,6
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 2,0 2,3 1,9
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 2,0 2,3 1,9
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 2,0 2,3 1,9
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 3,0 3,3 2,9
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 3,0 3,3 2,9
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 3,0 3,3 2,9
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 3,0 3,3 2,9
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 3,0 3,3 2,9
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 3,0 3,3 2,9
12 tháng 4,7 4,7 4,2
Trên 12 tháng đến 13 tháng 4,7 4,7 4,2
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng 4,7 4,7 4,2
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 4,7 4,7 4,2
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng 4,8 5,0 4,2
36 tháng 4,8 5,0 4,2
Trên 36 tháng 4,8 5,0 4,2

Bảng lãi suất gửi ngân hàng Vietinbank hiện nay với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Nguồn: Vietinbank Lãi suất gửi ngân hàng VietinBank cao nhất là 5,0%/năm. Ảnh: Baotintuc

Cách Tính Lãi Suất Gửi Ngân Hàng VietinBank 

Với hình thức gửi có kỳ hạn, có 2 cách là tính theo ngày và tính theo tháng:

 • Công thức tính lãi theo ngày: Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/365 
 • Công thức tính lãi theo tháng: Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 100 triệu với kỳ hạn 12 tháng tại quầy, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn này là 4,7%/năm. 

Sau 6 tháng, bạn tất toán sổ, số tiền lãi nhận được là: 100 triệu x 4,7%/12 x 12 tháng = 4.700.000 VNĐ 

Hoặc cũng số tiền trên, bạn chỉ gửi trong 14 ngày với lãi suất tiết kiệm là 0,2%/năm, tống sổ lãi bạn nhận được khi tất toán là: 100 triệu x 0,2% x 14 ngày/365 = 7.671 VNĐ.

Với hình thức gửi tiền không kỳ hạn cũng có 2 tính tiền lãi là tính theo số ngày gửi hoặc số tháng gửi. Trong đó:

 • Tính lãi không kỳ hạn theo số ngày gửi: Tổng tiền lãi = (Tiền gốc x lãi tiết kiệm không kỳ hạn x số ngày gửi)/365 ngày
 • Tính lãi không kỳ hạn theo số tháng gửi: Tổng tiền lãi = Tiền gốc x lãi tiết kiệm không kỳ hạn/12 tháng x số tháng gửi).

Ví dụ, bạn gửi 100 triệu, lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn là 0,1%/năm. Nếu sau 50 ngày bạn cần rút tiền thì số lãi nhận được sẽ là: 100 triệu x 0,1% x 50 ngày/ 365 = 13.698 VNĐ.

Hoặc sau 10 tháng, nếu bạn rút thì số tiền lãi nhận được là: 100 triệu x 0,1%/12 x 10 tháng = 83.333 VNĐ 

So Sánh Lãi Suất Tiền Gửi Vietinbank, Agribank, BIDV, Vietcombank

Lãi suất huy động của nhóm ngân hàng Big4 (Vietinbank, Agribank, BIDV, Vietcombank) hiện thấp nhất trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam. Lãi suất cao nhất tương ứng với các kỳ hạn của 4 ngân hàng như sau:

 • Kỳ hạn gửi 1, 3, 6, 9 tháng: BIDVVietinbank có lãi suất cao hơn Agirbank và Vietcombank.
 • Kỳ hạn gửi 12, 18 tháng: Agribank, BIDV, Vietinbank đều niêm yết 4,7%/năm, Vietcombank thấp hơn, 4,6%/năm.
 • Kỳ hạn gửi 24, 36 tháng: Vietinbank có lãi suất cao nhất với 5%/năm, tiếp đến là BIDV, Agribank, Vietcombank với lãi suất lần lượt là 4,8%, 4,7% và 4,6% (Agribank không có kỳ hạn gửi 36 tháng).

So sánh lãi suất tiền gửi 4 ngân hàng (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) thì thấy, BIDV và VietinBank có lãi suất tiền gửi cao hơn so với hai ngân hàng còn lại là Agribank và Vietcombank. Trong đó, ở kỳ hạn gửi 24 tháng thì Vietinbank là ngân hàng có lãi suất cao nhất khi chạm mức 5%/năm. Lưu ý, đây là lãi suất gửi tiết kiệm khi khách hàng gửi tại quầy.

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động các kỳ hạn của 4 ngân hàng này cho bạn tiện so sánh.

Kỳ hạn BIDV VietinBank Agribank Vietcombank
1 tháng 2 2 1,6 1,6
3 tháng 2,3 2,3 1,9 1,9
6 tháng 3,3 3,3 3 2,9
9 tháng 3,3 3,3 3 2,9
12 tháng 4,7 4,7 4,7 4,6
18 tháng 4,7 4,7 4,7 4,6
24 tháng 4,8 5 4,7 4,6
36 tháng 4,8 5   4,7

Bảng lãi suất huy động của bốn ngân hàng thương mại nhà nước cập nhật 6/6/2024 (%/năm)

 2. Lãi Suất Vay Ngân Hàng VietinBank Hiện Nay

Lãi suất cho vay bình quân của Vietinbank theo công bố mới nhất không thay đổi so với tháng trước, vẫn ở mức 6,3%/năm, chênh lệch lãi suất là 2,45%/năm. So với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big 4 thì Vietinbank hiện có lãi suất cho vay bình quân ở mức thấp nhất (Agribank 7,47%/năm; BIDV 6,49%; Vietcombank 6,4%/năm). Lưu ý, đây chỉ là mức lãi suất cho vay bình quân, không phải lãi suất cho vay theo từng đối tượng, từng doanh nghiệp, khách hàng.

Ngân hàng này cũng đang cung cấp nhiều gói vay đáp ứng nhu cầu vay vốn đa dạng của khách hàng. Vậy lãi suất ngân hàng VietinBank hôm nay bao nhiêu?

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, Vietinbank đang áp dụng chương trình “Vay ưu đãi – Khởi sắc tương lai” dành cho các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng với quy mô Chương trình lên đến 200.000 tỷ đồng. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 5,2%/năm, vay trung, dài hạn từ 5,8%/năm.

Ngoài ra, các khách hàng ưu tiên; khách hàng mua bảo hiểm; khách hàng nhận lương qua VietinBank sẽ được giảm thêm 0,2%/năm so với mức lãi suất của chương trình, tức là từ 5,0%/năm cho khoản vay ngắn hạn và 5,6%/năm cho khoản vay trung, dài hạn.

Lãi suất vay ngân hàng VietinBank thuộc top thấp nhất thị trường. Ảnh: Cafef

3. Thắc Mắc Thường Gặp Về Lãi Suất Ngân Hàng VietinBank 

Khi tìm hiểu lãi suất tiết kiệm và lãi suất vay ngân hàng VietinBank thì khách hàng thường quan tâm các vấn đề dưới đây.

Có Nên Gửi Tiết Kiệm Online Tại Ngân Hàng VietinBank Hay Không? 

Gửi tiết kiệm online thông qua ứng dụng iPay của VietinBank là một hình thức mới và tiện lợi dành cho khách hàng. Với hình thức này, thay vì phải đến giao dịch trực tiếp tại các chi nhánh của ngân hàng VietinBank thì khách hàng có thể thực hiện gửi tiết kiệm ngay tại nhà hoặc bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet. 

Nhiều người thắc mắc liệu hình thức này có an toàn hay không? Lãi suất tiết kiệm online ngân hàng VietinBank như thế nào?

VietinBank iPay là ứng dụng của ngân hàng VietinBank nên khách hàng có thể yên tâm khi lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến này. Tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối, chỉ có ngân hàng và khách hàng mới có thể kiểm tra.

Khi gửi tiết kiệm online, ngoài việc không cần đến trực tiếp phòng giao dịch, khách hàng còn theo dõi được tài khoản tiết kiệm và kiểm tra thông tin, số tiền gửi, lãi suất, tiền lãi,… ngay trên ứng dụng thông qua thiết bị điện tử thông minh.

Trên ứng dụng cũng sẽ cung cấp mức lãi suất gửi tiết kiệm cụ thể theo từng kỳ hạn, khách hàng sẽ dễ dàng tra cứu, so sánh và chọn được kỳ hạn gửi tiền tốt nhất.

Lợi Ích Khi Vay Thế Chấp Sổ Đỏ Ngân Hàng VietinBank 

Ưu điểm khi khách hàng lựa chọn hình thức vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng VietinBank là: 

 • Lãi suất vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng VietinBank cực kỳ hấp dẫn với tính ổn định cao. 
 • Hạn mức cho vay lên đến 80% giá trị tài sản. 
 • Thời gian cho vay linh hoạt, kéo dài lên đến 20 năm, nhờ đó mà khách hàng có nhiều thời gian để chuẩn bị tài chính trả nợ gốc lẫn lãi. 
 • Hỗ trợ cho vay với nhiều tài sản đảm bảo khác nhau. 
 • VietinBank áp dụng cách tính lãi suất dựa trên số dư nợ giảm dần giúp khách hàng giảm chi phí tiền lãi theo thời gian. 
 • Hồ sơ, thủ tục đơn giản, thẩm định và giải ngân nhanh sau 3-5 ngày. 
 • Đội ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp, hỗ trợ và cung cấp thông tin Chính Xác Để Khách Hàng Đưa Ra Lựa Chọn Phù Hợp. 

Thủ Tục Vay Thế Chấp Sổ Đỏ Tại Ngân Hàng VietinBank 

Khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay thế chấp thì bước tiếp theo là chuẩn bị hồ sơ. Hồ sơ vay vốn ngân hàng VietinBank thế chấp sổ đỏ đầy đủ bao gồm:

 • Đơn đề nghị vay vốn thế chấp sổ đỏ theo mẫu có sẵn do ngân hàng VietinBank cung cấp.
 • Giấy tờ cá nhân người vay như: Thẻ căn cước/Hộ chiếu, giấy tờ xác nhận độc thân hoặc chứng minh tình trạng hôn nhân.
 • Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính có thể trả nợ như: Hợp đồng lao động, bản sao kê lương 3 tháng gần nhất,…
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản thế chấp cho ngân hàng là sổ đỏ.
 • Một số giấy tờ khác theo quy định của ngân hàng VietinBank tại thời điểm vay. 

Khách hàng có thể đến trực tiếp văn phòng VietinBank để được tư vấnKhách hàng có thể đến trực tiếp văn phòng VietinBank để được tư vấn. Ảnh: Thanhnien

Trên đây đã cập nhật lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất bao gồm lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, mức lãi suất có thể thay đổi theo từng thời kỳ phụ thuộc vào chính sách của ngân hàng. Để được tư vấn chi tiết lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng giao dịch VietinBank gần nhất.

Hà Linh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

  

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam