Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện các Quy định, Kết luận, các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở năm 2023

Thứ hai, 29/05/2023 - 15:05

TNV - Từ ngày 26 đến ngày 28/5/2023, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện các Quy định, Kết luận, các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy cơ sở năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các ban xây dựng Đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; toàn bộ cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy báo cáo tại Hội nghị.

Trong thời gian 03 ngày, Hội nghị tập trung nghe báo cáo viên Đảng ủy Khối, Thành ủy hướng dẫn, triển khai các nội dung của văn phòng cấp ủy; hướng dẫn, triển khai các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kết luận của Đảng; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; hướng dẫn thực hiên Quy định 58 của Ban tổ chức Trung ương ; học tập chuyên đề 2023, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (chuyên đề năm 2023), nghiên cứu Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 05 giai đoạn 19/5/2022 – 19/5/2023; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và 03 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy;  Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối cho rằng các nội dung triển khai, thực hiện tại Hội nghị lần này có vai trò hết sức quan trọng. Trong thực tế hiện nay, công tác xây dựng Đảng luôn luôn khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng toàn diện, tuyệt đối. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, nắm tình hình thực tế vẫn còn một số ít cơ sở Đảng xem nhẹ, còn có những đồng chí chưa nắm chắc quy định của Đảng, đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu tham dự dành thời gian tối đa, tập trung lắng nghe, ghi chép những nội dung quan trọng; cần mạnh dạn trao đổi, chia sẻ để giải đáp những vấn đề vướng mắc ở cơ sở trong thực tiễn nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Quy định, Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo giới thiệu chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh’ (chuyên đề năm 2023)