Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, chuyên viên phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học trong thực hiện nhiệm vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ hai, 13/05/2024 - 08:00

NCKH - Khi nói về chất lượng nguồn nhân lực hoặc bàn về đạo đức, tài năng của người cán bộ, đảng viên, bên cạnh yếu tố năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, còn phải nói đến tinh thần trách nhiệm của cá nhân và tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực về tinh thần làm việc và ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Người cũng yêu cầu tất cả mọi người, ở mọi địa vị, vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh, đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Theo Người: “ Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy là không có tinh thần trách nhiệm” [1] . Theo đó, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được thể hiện trong một số nội dung sau:

Thứ nhất, cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có phương pháp làm việc khoa học.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên phải chủ động, sáng tạo, hết lòng, hết sức hoàn thành công việc, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với tự phê bình và phê bình; phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Thứ tư, trung thực trong nhiệm vụ, không tranh công, không đổ lỗi; cầu thị, có chí tiến thủ, khiêm tốn, không kiêu ngạo.

Đại hội Chi bộ phòng QLĐT&NCKH, nhiệm kỳ 2022-2026

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn. Trong những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập thể lãnh đạo, viên chức của phòng luôn chủ động, sáng tạo trong tham mưu, phối hợp, nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường sớm đạt chuẩn mức 1 theo Quy định 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ường Đảng. Cụ thể như:

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng: Phòng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và điều độ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, khoa học, hợp lý. Không có sự chồng chéo lịch, chồng chéo giảng viên, góp phần đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường vào nền nếp. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường đạt số lượng lớn, vượt kế hoạch đề ra.Kết quả thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng đạt được 3 mục tiêu về chất lượng, về hiệu quả và về đáp ứng nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn : Hằng năm, bám sát Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, ngay đầu năm học,  Phòng đã chủ động tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt nhiệm vụ khoa học, làm cơ sở cho việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, các hoạt động khoa học của Nhà trường trong những năm qua phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cán bộ viên chức trong phòng còn phát huy cao tinh thần trách trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động nghiệp vụ. Các giảng viên kiêm nhiệm của phòng đã chủ động đăng ký với các khoa, bộ môn soạn và giảng bài thực hiện nghĩa vụ của giảng viên đạt kết quả tốt, tất cả giảng viên trong phòng đã đạt và vượt định mức quy định tối thiểu đối với nghĩa vụ của giảng viên. Chất lượng giảng dạy của nhiều đồng chí đã được đồng nghiệp và học viên ghi nhận. Cùng với đó, cán bộ, viên chức của phòng cũng tích cực trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn, tham gia làm chủ nhiệm đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, cấp trường được nghiệm thu và xếp loại xuất sắc,…

Ngoài ra, chuyên viên của phòng cũng thực hiện nghiêm túc công tác thí vụ, vào sổ đăng bạ và các hoạt động nghiệp vụ khác bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý đào tạo, công tác quản lý hồ sơ đi vào nề nếp. Công tác trực tuần, theo dõi tình hình chấp hành nội quy, quy chế được thực hiện nghiêm túc giúp cho việc nhận xét chào cờ hàng tháng của Nhà trường đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Với những cố gắng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, trong nhiều năm liền, tất cả cán bộ viên chức trong phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều lượt cán bộ viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm 2022, tập thể phòng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, năm 2023 được Nhà trường đề nghị chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên Chi bộ phòng QLĐT&NCKH

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng công việc, mỗi cán bộ, giảng viên, chuyên viên Phòng QLĐT&NCKH cần:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác: Mỗi cán bộ, giảng viên, chuyên viên phải bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Phòng để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, rõ việc, rõ tiến độ, thời gian thực hiện và phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra, có như vậy mới phát huy hết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hai là, không ngừng chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ: Theo đó, cần chủ động đề xuất ý kiến nâng cao chất lượng công việc của Phòng; luôn có ý thức tư duy đề ra sáng kiến nâng cao hiệu quả công việc; làm việc khoa học, ngăn nắp, nề nếp; làm tốt công tác phối hợp để không bị chậm trễ, tồn đọng, ách tắc công việc liên quan tới các bộ phận khác trong Nhà trường. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, dù đơn giản hay phức tạp, dù nhiều hay ít, dù bình thường hay khẩn cấp cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy chế, quy định. Phải thường xuyên phân tích, đánh giá công việc để thấy được những hạn chế, khó khăn, từ đó chủ động phòng ngừa những vướng mắc có thể xảy ra.

Ba là, làm việc với lòng tự trọng bản thân cao: Tự trọng chính là sự tôn trọng bản thân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ. Phải coi trọng uy tín, phẩm giá, danh dự của bản thân để có ý thức, trách nhiệm làm việc với tinh thần, thái độ công tâm, khách quan, vì lợi ích chung Nhà trường. Nếu làm việc với lòng tự trọng cao, mỗi cán bộ, giảng viên, chuyên viên sẽ thực thi nhiệm vụ một cách trong sáng, không vì động cơ cá nhân hoặc vì lợi ích của bản thân, hay lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; từ đó sẽ không gây thiệt hại hoặc làm phương hại đến quyền, lợi ích của tập thể.

Bốn là, luôn cầu thị, có ý thức phê và tự phê: Mỗi cán bộ, giảng viên, chuyên viên phải tự kiểm tra, kiểm soát tiến độ, mức độ, kết quả công việc. Bên cạnh đó, khi mắc khuyết điểm, cần tự giác nhận trách nhiệm; đồng thời, xác định rõ nguyên nhân, đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục để phấn đấu vươn lên. Hơn nữa, cần mạnh dạn, thẳng thắn, chân thành trong phê bình và tự phê bình, tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí, đồng nghiệp, của lãnh đạo cơ quan để phát huy mặt mạnh, khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh mặt yếu còn tồn tại.

Năm , luôn tự tin trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Khi tự tin làm việc, mỗi cá nhân mới chủ động, tự giác, năng động, sáng tạo để đem lại kết quả tốt nhất. Để tự tin trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức chuyên môn vững vàng; am hiểu pháp luật; nghiên cứu, nắm vững các quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn của Học viện CTQG Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền ban hành; các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh để tham mưu; tích cực đề xuất được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để có cơ hội tiếp thu, cập nhật những vấn đề mới… Bên cạnh đó, cần hiểu rõ sở trường, thế mạnh của mình để phát huy và chủ động đề xuất với lãnh đạo phòng phân công những nhiệm vụ phù hợp./.

Giảng viên Hoàng Thị Hiền

Phòng QLĐT&NCKH, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.7, tr. 248.