Quảng Nam muốn có thêm 2 tuyến đường thủy ra Lý Sơn, Cù Lao Chàm

Thứ ba, 19/09/2023 - 15:10

Bộ Giao thông vận tải đã có phản hồi đề xuất của tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung tuyến đường thủy kết nối Cù Lao Chàm - Đà Nẵng và tuyến Cù Lao Chàm - Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Quảng Nam đề xuất bổ sung 2 tuyến đường nối Cù Lao Chàm với Lý Sơn và Đà Nẵng

Trước đó, Cử tri tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị bổ sung tuyến đường thủy Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) - Đà Nẵng và tuyến Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) - Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào danh mục tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam để phục vụ nhu cầu phát triển du lịch, liên kết vùng của Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Tiếp nhận kiến nghị của tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết đã giao cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24 về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam và Thông tư số 16 về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. Dự kiến thông tư sẽ được ban hành vào tháng 3/2024.

Cùng với đó, Bộ GTVT cũng đang triển khai lấy ý kiến các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan để có cơ sở, nghiên cứu bổ sung tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế hoạt động vận tải thủy nội địa, hàng hải tại địa phương.