Trách nhiệm cao, kỳ vọng lớn

Thứ sáu, 24/05/2024 - 07:39

Nhân dân đang kỳ vọng ở tân Chủ tịch nước, tân Chủ tịch Quốc hội, với trách nhiệm lớn lao, sẽ luôn khắc ghi lời tuyên thệ thiêng liêng, quyết tâm biến lời hứa thành hành động để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Đại tướng Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước ngày 22/5 - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm hôm qua (22/5) và của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 20/5 được nhân dân, cử tri cả nước quan tâm theo dõi.

Dưới cờ đỏ sao vàng, lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội đã tuyên thệ "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Nội dung phát biểu nhậm chức của tân Chủ tịch nước Tô Lâm và tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã để lại nhiều ấn tượng và kỳ vọng đối với đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

Những thông điệp của các nhà lãnh đạo phát đi từ Hội trường Diên hồng đã và sẽ trở thành một điểm tựa vững chắc để củng cố lòng tin của người dân, tạo nền tảng quan trọng cho việc huy động sức mạnh toàn dân tộc cùng chung ý chí xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong bài phát biểu nhậm chức, các nhà lãnh đạo đã chia sẻ rất nhiều điều. Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của nhân dân; sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh đây là những tiền đề hết sức quan trọng để ông có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước. Mặt khác, điều này cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới.

Đại tướng Tô Lâm cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật; xây dựng Nhà nước trong giai đoạn mới; kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển cùng nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Trong bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, 2 từ "Nhân dân" đều được nhắc đến nhiều (hơn chục lần), đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến quyền, lợi ích và mong mỏi chính đáng của nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể...

Lời cam kết của Chủ tịch nước hướng đến mục tiêu chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là trước hết.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và quy định của pháp luật trước khó khăn, thách thức mới của đất nước.

Tân Chủ tịch Quốc hội cam kết nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn, là niềm tin với cử tri cả nước, mà các nhà lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội gánh trên vai. Dân tin, dân chờ, dân gửi gắm vào những đồng chí lãnh đạo cao nhất sẽ dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân.

Trong hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân thời gian tới, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội đều mong muốn tiếp tục được Nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành trọng trách được giao.

Với sự thống nhất giữa "ý đảng lòng dân", hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc; với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, với sự ủng hộ của Nhân dân, chúng ta vững tin "đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, Nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc", như phát biểu của Chủ tịch nước Tô Lâm.

Như vậy với những cam kết của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, nhân dân đã có thể thấy rõ những mục tiêu lớn của các nhà lãnh đạo trong việc thực hiện phận sự của mình thời gian tới.

Tuyên thệ và hành động, nói đi đôi với làm, mỗi người dân tin tưởng và kỳ vọng vào đội ngũ những người lãnh đạo mới của Nhà nước, Quốc hội sẽ có những dấu ấn mới trong điều hành và lãnh đạo đất nước, đưa nước ta tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Những lời tuyên thệ trong lễ nhậm chức của các đồng chí lãnh đạo có ý nghĩa hết sức thiêng liêng, là danh dự và "mệnh lệnh trái tim" để những nhà lãnh đạo phấn đấu, coi đó là kim chỉ nam trong mọi hành động, quyết định của mình với niềm mong mỏi lớn nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Quyết tâm và trách nhiệm trong những lời tuyên thệ, phát biểu tâm huyết của các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục được lan tỏa, tạo khí thế mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những kỳ tích mới, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.