Trung đoàn 236 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024

Thứ năm, 23/05/2024 - 09:28

TNV - Ngày 22/5, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Đại tá Lê Minh Trung - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại biểu các cơ quan Sư đoàn; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, đơn vị kết nghĩa và các tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến của Trung đoàn.

Đại tá Lê Minh Trung - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 phát biểu tại Đại hội

Giai đoạn 2019-2024, Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung đoàn 236 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác thi đua, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa Phong trào TĐQT với các cuộc vận động, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.  Nhờ đó, Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ trực ban SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật. Với những thành tích đạt được, năm 2019, 2021 Trung đoàn đã vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng “Cờ thi đua”  năm 2020, 2022, 2023 Trung đoàn đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi.

Thượng tá Đoàn Văn Sơn - Chính ủy Trung đoàn 236 chủ trì Hội nghị trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong PTTĐQT giai đoạn 2019 -2024

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Lê Minh Trung - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361 đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 của Trung đoàn. Để Đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Đại tá Lê Minh Trung cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 236 cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát với yêu cầu nhiệm vụ, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường công tác giáo dục, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động và xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sỹ; đưa thi đua trở thành hành động tự giác, việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn. Triển khai các Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; duy trì nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, làm chủ các trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trên các mặt. Gắn Phong trào TĐQT với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động lớn của các cấp, các ngành và làm tốt công tác sơ, tổng kết để phong trào thi đua để nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt tạo không khí thi đua sôi nổi và ngày càng hiệu quả hơn.

Thượng tá Chu Ngọc Oai - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236 chủ trì Hội nghị trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐQT giai đoạn 2019 -2024

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Tại Đại hội, Trung đoàn đã trao thưởng cho 2 tập thể, 3 cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2024.